ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาชิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)ด้วยคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. ชอยรามคำแหง 39 ตามกำหนดการ ดังนี้