ขอเชิญร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society” 16-18 พฤศจิกายน 2564

? ขอเชิญร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society”
16-18 พฤศจิกายน 2564
——————–
? พบกับการอบรม สัมมนา ด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา การอัปเดตมาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวงใหม่ ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพในสถานพยาบาลในยุคโควิด-19
——————–
เข้าร่วมอบรม สัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ ** ฟรี **
? คลิก http://online.anyflip.com/jmnqp/mpvt/
หรือรายละเอียดทั้งหมด https://bit.ly/2YiSfgp
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์