ขอเชิญท่านที่ประสงค์ที่จะเป็นวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมขึ้นทะเบียนวิศวกรอาสา

เรียน ท่านที่ประสงค์ที่จะเป็นวิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และท่านที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรอาสาอยู่แล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียน และอัปเดตข้อมูล เพื่อการจัดทำบันทึกรายชื่อวิศวกรอาสา บน E-Book

✨ตามลิงก์ค่ะ ✨
https://forms.gle/ixYk2iLJoSX3sVcG7

จึงเรียนมาเพื่อทราบ