ขอขอบคุณผู้สนับสนุนออกบูธจัดแสดงสินค้าและบริการ ในการเสวนาเรื่อง “มาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนออกบูธจัดแสดงสินค้าและบริการ ในการเสวนาเรื่อง “มาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– การไฟฟ้านครหลวง
– Great Wall Motor Thailand
– บริษัท อินโนวาแพค จำกัด
– บริษัท เอส. ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
– ยูไนเต็ดสตีล
– บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
– บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด
– บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
– บริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด