ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564
ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society
? พบกับการอบรม สัมมนา ด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา การอัปเดตมาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวงใหม่ ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพในสถานพยาบาลในยุคโควิด-19
——————–
เข้าร่วมอบรม สัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ ** ฟรี **
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nationalengineering2021.com/