การแถลงข่าวกิจกรรม EIT SMART RUN 2018 ในโอกาสฉลองครบรอบ 75 ปี วิศวกรรม

 

การแถลงข่าวกิจกรรม EIT SMART RUN 2018 ในโอกาสฉลองครบรอบ 75 ปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย
• ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานฯ
• นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการและประธานจัดงาน
• น.ส.ศุทธหทัย โพธินามทอง ประธานวิศวกรหญิงและรองประธานจัดงาน
• นายปัญญ์ปภพ คุ้มพันธุ์แย้ม กรรมการจัดงาน
• นายศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม กรรมการจัดงาน
• นายสรยุทธ ภูวนาถภักดี กรรมการจัดงาน

กิจกรรม EIT Smart Run 2018 จะจัดขึ้น
• วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
• ณ ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
• โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 21 กม. 10.5 กม. และ 5 กม.
• ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเสื้อ/เหรียญที่ระลึกทุกท่าน
• 21 กม. ราคา 650 บาท/ 10.5 กม.และ 5 กม. ราคา 450 บาท
• การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งประเภทบุคคลทั่วไป และการแข่งขันประเภททีมวิศวกร (ให้มีสมาชิกจำนวน 10 ท่าน)
• สอบถามรายละเอียด ติดต่อ คุณแสงดาว 02 184 4600-9 ต่อ 523 sangdaw.eit@gmail.com โหลดใบสมัคร https://is.gd/PR34oD

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand/videos/2372203386130543/