การแก้ไขข้อบังคับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ โดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ให้เสนอสมาชิกพิจารณารายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หากมีข้อแนะนำแก้ไขสามารถแจ้งมาที่อีเมล [email protected] ติดต่อ นางสาวมธุรส อยู่ทอง โทร. 02 1844600-9 ต่อ 534

Download รายละเอียด Click