การเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ตอนที่ 1 เรื่องต้นเหตุและผลกระทบ

การเสวนาตามหาความจริงเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ตอนที่ 1 เรื่องต้นเหตุและผลกระทบ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาได้แก่ นายเสกสรร แสงดาว กรมควบคุมมลพิษ นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ กรมอนามัย ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ นายสิงห์คำ มโนหาญ รองนายกเทศมนตรี ต.บ้านดู่ จ.เชียงราย นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร ดำเนินรายการโดย ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ สภาวิศวกร

หลังจากนี้จะมีการจัดเสวนาในตอนต่อไปได้แก่
• วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตอนที่ 2 เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
• วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตอนที่ 3 เรื่องข้อเสนอแนะและมาตรการระยะสั้นและระยะยาว
• วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตอนที่ 4 เรื่องสรุปและแนวทางแก้ไข

สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, อีเมล ได้ที่ [email protected] โทร. 02 1844600 ถึง 9 ต่อ 527 คุณวีนา กรุดเงิน

กิจกรรมดีๆ และมีประโยชน์แก่วิศวกร จัดโดย สภาวิศวกร ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย