การอบรม “Revit Structure Essential รุ่นที่ 1” วันที่ 18-20 มกราคม เป็นการจัดอบรมที่อาคาร วสท. เป็นครั้งแรกของปี

จบไปแล้วสำหรับการอบรม “Revit Structure Essential รุ่นที่ 1” วันที่ 18-20 มกราคม เป็นการจัดอบรมที่อาคาร วสท. เป็นครั้งแรกของปี โดยได้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน
สำหรับหลักสูตร Revit จะมีจัดในหัวข้อ Revit Architecture Essential วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3zWGGu7
ในปีนี้จะมีการจัดอบรมทั้งระบบออนไลน์ และที่อาคาร วสท. ทุกสาขา ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://eit.or.th/training/