การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 12

การอบรมหลักสูตร การอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 12  สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ