การอบรมเรื่อง หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน

5 พค.61 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมเรื่อง หม้อน้ำมันร้อน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะค่ะ และจะจัดอยู่เรื่อยๆ สมาชิกคอยติดตามได้ที่ www.eit.or.th ค่ะ