การอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร” รุ่นที่ 22

3 – 4 มีนาคม 2561 การอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร” รุ่นที่ 22 จัดโดยคณะกรรมการสาขาเครื่องกล จบการอบรมด้วยความสำเร็จอย่างยิ่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ คณะกรรมการและ วิทยากร คุณวันชัย บัณฑิตกฤษดา ที่บรรยายหลักสูตรนี้มาอย่างยาวนาน มีวิศวกรเข้าร่วมอบรมแต่ละรุ่นจำนวนมากเนื่องจากเป็นการอบรมที่ลงลึกถึงวิธีการออกแบบจริงระหว่างการอบรม ท่านที่สนใจงานด้านการออบแบบดังกล่าวโปรดติดตามรุ่นต่อๆไปได้ที่ www.eit.ot.th มีหลักสูตรอบรมของทุกสาขารอทุกท่านอยู่นะค่ะ