การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 32

การอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบท่อภายในอาคาร  รุ่นที่  32   สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ