การอบรมเชิงวิชาชีพ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 วิทยากร คุณมั่น ศรีเรือนทอง

การอบรมเชิงวิชาชีพ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน
(Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 วิทยากร คุณมั่น ศรีเรือนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ทำงานโดยตรง ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรที่สนใจ และทำงานด้านการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง ไร้คาน ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

สนใจหลักสูตรอบรมของสาขาวิศวกรรมโยธาเลือกชมได้ที่ http://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=22 หรือติดต่อคุณศิราภรณ์ โทร. 02 1844600-9 ต่อ 522 อีเมล [email protected]