การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน รุ่นที่ 2”

15 มิถุนายน 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน รุ่นที่ 2”
เรียนรู้ทฤษฎีการส่วนประกอบของเวลาอพยพหนีไฟ การประเมินเวลาก่อนการอพยพ (Pre-evacuation time) สมการและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟแบบง่าย และแบบละเอียด ตัวอย่างการคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ และ Workshop การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ ตัวอย่างการจำลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม
ความรู้แน่นจริง ๆ ค่ะ
รุ่นต่อไปเดือนพฤศจิกายนนะคะ