การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 8

การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT รุ่นที่ 8  สำหรับปีนี้ผ่านไปแล้วเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2561 มีสมาชิกวิศวกรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่านที่สนใจอบรมโปรดติดตามหลักสูตรอื่นๆได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ