การอบรมหลักสูตรการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ที่ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนถึง 11 ท่าน

ขอบคุณทุกการตอบรับจากผู้ร่วมอบรมกว่า 100 คน ที่ไว้วางใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ที่ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนถึง 11 ท่าน พร้อมบูธสินค้า-ผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอีกหลากหลายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองใช้และสัมผัสอุปกรณ์จริง สนใจเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมดีๆ เช่นนี้ของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถเข้าชมหลักสูตรได้ที่ http://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=21 หรือติดต่อคุณนพมาศ 02 1844600-9 ต่อ 521 อีเมล [email protected]