การอบรมหลักสูตรการเลือกใช้การออกแบบการติดตั้งและการบำรุงแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB)

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการอบรมหลักสูตรการเลือกใช้การออกแบบการติดตั้งและการบำรุงแผงสวิตช์แรงต่ำ (MDB) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล เจ้าของ hashtag #วิทยากรหล่อบอกต่อด้วย ที่สอนแบบม้วนเดียวจบ ครบทุกเรื่อง MDB หากสนใจอบรมหลักสูตรดีๆ แบบนี้สามารถติดตามข่าวคราวได้ใน www.eit.or.th นะคะ