การศึกษาดูงาน “แนะนำระบบจอดรถด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ”

การศึกษาดูงาน “แนะนำระบบจอดรถด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ”
– พื้นฐานการทำงานของระบบ
– การจำแนก ประเภท ชนิด ของระบบที่มีใช้ในประเทศ
– ข้อดี ข้อเสีย ของการใช้ระบบ
– มาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย และต่างประเทศ
– การตรวจสอบสภาพ และการควบคุมความปลอดภัยของเครื่องจักร
และไปศึกษาดูงานระบบจอดรถอัตโนมัติ ได้แก่
1. ระบบจอดรถอัตโนมัติ รุ่น Tower Parking ณ อาคารสภาวิศวกร
2. ระบบจอดรถอัตโนมัติ รุ่น Multifloor Parking ณ คอนโดมิเนียม XT-เอกมัย
3. ระบบจอดรถอัตโนมัติ รุ่น Puzzle Parking ณ ศาลอาญา รัชดาภิเษก
วิทยากรบรรยาย และนำชมโครงการโดย
คุณวิสรัส เอี่ยมประชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด
คุณน้ำทิพย์ ชุ่มเย็น ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด
พร้อมทีมงานวิศวกรที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น.
จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์