การรื้อถอนอาคารถล่มอย่างปลอดภัย กรณีศึกษาอาคาร 3 ชั้น หมู่บ้านกฤษดานคร 31

การรื้อถอนอาคารถล่มอย่างปลอดภัย กรณีศึกษาอาคาร 3 ชั้น หมู่บ้านกฤษดานคร 31

https://www.youtube.com/watch?v=WgY5gN72R0k