การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

บรรยากาศการอบรมเรื่องการบัญชีบริหาร สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ในวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ และสาระจากวิทยากร นวพร บุศยสุนทร ที่นำประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น มาถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหาร และวิศวกรที่แม้ไม่ใช่นักบัญชีก็สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ไม่แพ้มืออาชีพ