กลับมาอีกครั้ง….โครงการประกวดหนังสั้น “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ปีที่ 2

กลับมาอีกครั้ง….โครงการประกวดหนังสั้น “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ปีที่ 2

จัดโดย คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เปิดให้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2564

ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  https://bit.ly/3uBmLwy

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก https://forms.gle/cKC1ePUGpE1qEpHG9

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรรุ่นใหม่ได้ให้ความสำคัญกับหลักจรรยาบรรณวิศวกร
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาบอกเล่าในรูปแบบของหนังสั้นที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณของความเป็นวิศวกรให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอมุมมองแนวคิดใหม่ ๆ ต่อหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของวิศวกรไทยในอนาคต

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดชั้นปี (1 คน สมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น)
 • หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น

รางวัล

 • รางวัลสุดยอดผลงานแห่งปี จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพัทชา มากสมบูรณ์ โทร 02-184-4600-9 ต่อ 533 อีเมล eitshortfilm@gmail.com

 

ประมวลภาพกิจกรรมปี 2563

1. รางวัลสุดยอดผลงานแห่งปี จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อทีม Amateur ชื่อผลงาน กว่าจะถึงฝัน

2. รางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชื่อทีม Cubic Film ชื่อผลงาน ถ้า คุณ ทำ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อทีม โยธาบางมด ชื่อผลงาน ENGINEER ETHICS
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชื่อทีม หวานเจี๊ยบ ชื่อผลงาน Civil Eng Survival Fight for the future
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อทีม EGN BLOOD ชื่อผลงาน เม็ดเลือดเกียร์

3. รางวัลขวัญใจมวลชน มูลค่า 5,000 บาท