ขยายเวลาเปิดรับเอกสารการเสนอชื่อ รับรางวัลนายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ๒๕๖๔

ขยายเวลาเปิดรับเอกสารการเสนอชื่อ
รับรางวัลนายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ๒๕๖๔

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนรวมถึงระบบการจัดไปรษณีย์ในบางพื้นที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะอนุกรรมการโครงการสรรหาบุคคลผู้รับรางวัลนายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2564
จึงขยายการเปิดรับเอกสารการเสนอชื่อผู้รับรางวัลนายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อขยายโอกาสให้แก่นายช่างผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สาธารณะได้มีโอกาสรับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ

 

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรตินายช่างที่มีผลงานที่ใช้งานได้จริง เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
  • มอบรางวัลบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมไทย
  • มีผลงานทางด้านวิศวกรรม ที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติ 

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ารับรางวัล
ดาวน์โหลดเอกสารการเสนอชื่อได้ที่ คลิก https://bit.ly/3m9AQ1C หรือแสกน QR Code

  • ผู้เสนอชื่อจะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบเสนอชื่อรับรางวัลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชนในการพิจารณา และรวบรวมเอกสารประกอบทั้งหมดพร้อมไฟล์ PDF ฯลฯ นำส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: altruismengineer@eit.or.th หรือทางไปรษณีย์ที่ คณะอนุกรรมการโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
  • กำหนดส่งแบบเสนอชื่อภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ ถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวมธุรส อยู่ทอง โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 522

 

ประมวลภาพกิจกรรมการมอบรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี พ.ศ. 2563(The Altruism Engineer Award 2021) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ณ อิมแพ็ค  ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบรางวัล         นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก และประธานคณะอนุกรรมการโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมทั้งกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี พ.ศ. 2563 (The Altruism Engineer Award 2021)

  1. นายลอย ชุนพงษ์ทอง         ผลงาน ปฏิมากรรมแสงในหลวง ร.๙
  2. นายชุมนุม พันธ์แก้ว           ผลงาน การแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. นายเลิศชาย พาชีรัตน์ ผลงาน การติดตั้งงานช่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย
  4. รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ผลงานโครงการ CU-ROBOCOVID เพื่อสร้างและพัฒนาระบบหุ่นยนต์ส่งของ (ปิ่นโต)

เกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลและผลงาน

1. นายลอย ชุนพงษ์ทอง

 

2. นายชุมนุม พันธ์แก้ว

 

3. นายเลิศชาย พาชีรัตน์

 

4. รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง