กฎความปลอดภัยเบื้องต้น เมื่อเกิดแผ่นดินไหว สำหรับผู้ที่อยู่ในอาคารสูง

กฎความปลอดภัยเบื้องต้น เมื่อเกิดแผ่นดินไหว สำหรับผู้ที่อยู่ในอาคารสูง