รหัสอบรม:

หลักสูตร 1  การอบรมเรื่อง  Substation Equipment and Protective Relaying

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 (วันเสาร์-อาทิตย์)

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

 

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานีไฟฟ้าแรงสูงนอกจากจะมีการติดตั้งใช้งานในระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของประเทศไทยแล้ว ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟมากจะมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นของโรงงานเองด้วย ดังนั้น ความรู้ในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่อบุคลากรที่รับผิดชอบของโรงงานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก วสท.จึงได้มีการจัดอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรไฟฟ้า ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานใน Substation และระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตในการทำงาน โดยเนื้อหาจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ของอุปกรณ์และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมฟังชั่นการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเมื่อมีเหตุผิดปรกติหรือฟอล์ทเกิดขึ้นในระบบการจ่ายไฟ

 

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

เวลา 08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

เวลา 09.00-16.00 น.          บรรยาย

¶ ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

¶ Gas Insulated Substation

¶ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรคเกอร์

¶ อุปกรณ์ต่าง ๆ และรีเลย์ในตู้สวิตซ์เกียร์และตู้คอนโทรลบอร์ด

¶ การรับไฟของโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน IEEE

 

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.          บรรยาย

¶ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

¶ ระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง

¶ การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร

¶ Relay Setting

¶ ระบบเคเบิลใต้ดิน

 

  • พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.
  • พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

วิทยากร

นายทวีโชค  เพชรเกษม,  ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่จัด

07/07/2018

สถานที่จัด

วสท. ชั้น 3

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 02 ก.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ไม่ใช่สมาชิก วสท. บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

Substation-Equipment-and-Protective-Relaying.pdf