อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
28 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 3

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
16 มิ.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation)

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
24 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
25 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
20 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65

การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management )

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
22 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
26 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 7

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
22 ต.ค. 65 - 24 มิ.ย. 65

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
29 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
11 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
12 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65

เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
26 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
02 ธ.ค. 65 - 02 ธ.ค. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 8

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ