อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62

การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62

การอบรมเรื่อง กลศาสตร์สำหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62

การอบรมหลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
26 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62

26-27/4/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2562

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
26 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62

การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 12

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
26 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
26 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการสำรวจงานอาคารสูง (Survey Technique for High Rise Building) รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62

การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 14

อาคาร วสท.
27 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62

การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12 (เลื่อนไม่มีกำหนด)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 3

โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วิศวกรรมโยธา
27 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62

การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ห้องต้นโพธิ์ สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
29 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62

การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรม หลักสูตร "รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS"

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
30 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62

การสัมมนาเรื่อง ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 19

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62

การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 พ.ค. 62 - 03 พ.ค. 62

โครงการสัมมนา... ฟรี   Smart wayside sensing : The future technology for Railway Signaling and Maintenance System

ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อา่คาร วสท วสท
04 พ.ค. 62 - 04 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 พ.ค. 62 - 05 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
08 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62

8-11/5/2562 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 23 : วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
08 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 17 จ.นครราชสีมา

โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.นครราชสีมา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
09 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)”

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
09 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62

การสัมมนา มหกรรมดาตาเซนเตอร์ 2019

10 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
11 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น Low-Expansion Foam สำหรับ คลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงเก็บอากาศยาน

อาคาร วสท.
11 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62

การอบรมและสอบเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 20

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
11 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62

การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง วสท
11 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ compTIA
จัดฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัด และจัดสอบให้ใบรับรอง (Certification)
หัวข้อ “Cloud Computing”

ชั้น8 อาคาร17 มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ สี่แยกถนนสนามบินน้ำ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Midas nGen & Gen รุ่นที่ 13

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 18 (กรุงเทพฯ)

โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง   Welding Control ตาม ASME IX   รุ่นที่ 13

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
15 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง  เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 9

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
15 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 27

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62

การคำนวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile และการออกแบบ Sheet Pile

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
21 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง หม้อน้ำมันร้อน   (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain  อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
22 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ (เลื่อนมาจากวันที่ 23 มีนาคม 2562)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
22 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง“ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental)”รุ่นที่ 4

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 และ อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
22 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62

การเสวนา มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย : ระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
23 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62

โครงการอบรมเรื่อง “2D CAD”  รุ่นที่ 14

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
23 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 54

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
23 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62

23-25/05/2562การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จังหวัดชลบุรี ปี 2562

โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส, พัทยา, ห้องราชนาวี ชั้น 2 จ.ชลบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 31

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame
สำหรับ Industrial Building

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 16

อาคาร วสท.
24 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62

หลักสูตรสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง “Advance Steel Fabrication Technology”

ณ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิศวกรรมโยธา
25 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 36

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
25 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62

อบรมเรื่อง แนวทางการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนนและผิวทางสำหรับสามัญวิศวกรโยธา

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
28 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้วยเทคนิค Excel (ECM)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62

การอบรมเรื่อง “การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา”

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
31 พ.ค. 62 - 01 มิ.ย. 62

31/5-1-6/2562การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า
(ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 1/2562

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
31 พ.ค. 62 - 01 มิ.ย. 62

โครงการอบรมเรื่อง “การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง” (Theory of Structure)”

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
01 มิ.ย. 62 - 01 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง   เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
01 มิ.ย. 62 - 02 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 8

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
01 มิ.ย. 62 - 04 ส.ค. 62

การอบรมหลักสูตร Mini Civil รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
01 มิ.ย. 62 - 02 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 5 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
01 มิ.ย. 62 - 01 มิ.ย. 62

1/6/2562การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย 
(ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 53

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
02 มิ.ย. 62 - 02 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 10

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
05 มิ.ย. 62 - 05 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง การออกแบบเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62

อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 47

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
07 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62

7-9/6/2562การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556  (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 2/2562

โรงแรม แมนดาริน ชั้น 5 ห้องแมนดาริน ซี วิศวกรรมไฟฟ้า
07 มิ.ย. 62 - 07 มิ.ย. 62

ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module 1 : การวางผัง / งานเสาเข็ม

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
08 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง  เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน  รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
08 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 1/2562

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
08 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
08 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62

โครงการอบรม หลักสูตร “ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง”รุ่นที่ 15

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมไฟฟ้า
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 8

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
13 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62

14-15/6/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” จ.เชียงใหม่

โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ ห้องดอยสุเทพ 2 ชั้น 1 วิศวกรรมไฟฟ้า
14 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62

ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module2 : งานระบบป้องกันดิน

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
14 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
15 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ   รุ่นที่ 11

วสท.
15 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
15 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62

15-16-/6/62 อบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying

วสท. ชั้น 3 วิศวกรรมไฟฟ้า
15 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 9

อาคาร9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
15 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 19

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
18 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
19 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน
( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
19 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62

19-20/6/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน”

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
19 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 19 จ.สุราษฎร์ธานี

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
19 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 13

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62

โครงการอบรมเรื่อง การออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัย (รวมงานระบบ) รุ่นที่ 13

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module 3 : งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
21 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
22 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62

22-23/6/2562การอบรมเรื่อง Transmission and Distribution System

ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
22 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย” รุ่นที่ 2

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
26 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62

การอบรมสัมนาเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
28 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62

โครงการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)”

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
28 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
28 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62

28-29/6/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” จ.ชลบุรี วันที่ 28-29 มิถุนายน 2562

โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส, พัทยา, ห้องสมอทอง ชั้น 2 วิศวกรรมไฟฟ้า
29 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
29 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที่1/2562

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.ค. 62 - 04 ก.ค. 62

การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.ค. 62 - 05 ก.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 20 จ.เชียงใหม่

โรงแรมบริค โฮเทล จ.เชียงใหม่  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
05 ก.ค. 62 - 05 ก.ค. 62

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module 5 : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
05 ก.ค. 62 - 07 ก.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 37

อาคาร วสท. วสท
06 ก.ค. 62 - 07 ก.ค. 62

อบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
06 ก.ค. 62 - 07 ก.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง (Technical Design of Freight Lift: Electric Hoist operated) รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วิศวกรรมเครื่องกล
06 ก.ค. 62 - 06 ก.ค. 62

6/7/62การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
10 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62

10/7/2562 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2562 

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 20

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
12 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ   รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
12 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module 6 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
13 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62

อบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 2  ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
19 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62

อบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62

โครงการอบรมหลักสูตร “การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ”

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
20 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62

อบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
20 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62

การอบรมเชิงวิชาชีพ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 5

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
26 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62

26-27/07/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้" จ.ภูเก็ต

โรงแรม เคป พันวา ห้องธัมรินทร์ ชั้น G จ.ภูเก็ต วิศวกรรมไฟฟ้า
30 ก.ค. 62 - 01 ส.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 21 จ.ขอนแก่น

โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
02 ส.ค. 62 - 03 ส.ค. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ B.B Rental Co.,Ltd. อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
03 ส.ค. 62 - 04 ส.ค. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 4 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
03 ส.ค. 62 - 04 ส.ค. 62

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ส.ค. 62 - 08 ส.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 4

๊ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) วิศวกรรมเครื่องกล
22 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62

การอบรมเรื่อง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร
(Industry Management Professional for Engineer)
ระหว่างวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 22 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 3 วิศวกรรมอุตสาหการ
24 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62

การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 22 จ.สุราษฎร์ธานี

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62

29-31/08/2562การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.ขอนแก่น ปี 2562

โรงแรม โฆษะ ห้องมงกฎเงิน ชั้น 2 จ.ขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า
14 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2/2562

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
02 ต.ค. 62 - 05 ต.ค. 62

2-5/10/2562การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 24

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
05 ต.ค. 62 - 05 ต.ค. 62

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 11

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62

การอบรมสัมนาเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/2562
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
25 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล  รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
02 พ.ย. 62 - 03 พ.ย. 62

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 2/2562

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62

NFPA 101 The Life Safety Code: 2018 Edition

ห้อง รามคำแหง 2,4 โรงแรม เอสซีปาร์ค สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.