อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63

9-10/12/63 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ  (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector)   รุ่นที่ 8

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
11 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) รุ่นที่ 21

อาคาร วสท.
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบระบบท่อยืนดับเพลิงสำหรับอาคารสูง และอาคารสูงพิเศษ รุ่นที่ 1 (Standpipe Systems for Fire Protection for High Rise Buildings and Super High Rise Buildings.)

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63

12-13/12/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 2

อาคาร วสท.
12 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63

12/12/2563 การอบรมและ Workshop พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.นครศรีธรรมราช (เลื่อนอบรมมาจากวันที่ 19 ธ.ค.63)

ณ ห้องประชุมชฎา 1-2 โรงแรมชฎา แอท นคร จ.นครศรีธรรมราช วสท
16 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 3 วันที่  17-18  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
18 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63

18-19/12/2563 แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 

ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค วิศวกรรมไฟฟ้า
19 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63

การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 10 (เลื่อนมาจากวันที่ 3 ตุลาคม 2563)

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
19 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63

การอบรมเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้ (ASD) และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (LRFD)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
19 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63

19/12/2563 การอบรมและ Workshop พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.ฉะเชิงเทรา (เลื่อนมาจากวันที่ 4 ธันวาคม 2563)

ณ ห้องประชุมชลธี 2 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
20 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63

20/12/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 7

อาคาร วสท.
24 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และการทดสอบตามมาตรฐานในงานคอนกรีต (วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วสท
26 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63

26/12/2563 การอบรมและ Workshop พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา  จ.ขอนแก่น

ณ ห้องประชุมมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64

โครงการอบรม พฤติกรรมและการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธีกำลัง (ขั้นพื้นฐาน) ตามมาตรฐาน วสท. ฉบับใหม่ (011008-20) และ ACI (318-11)

อาคาร วสท. วสท
08 ม.ค. 64 - 08 ม.ค. 64

08/01/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 14

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
08 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 36

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
09 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64

ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
16 ม.ค. 64 - 16 ม.ค. 64

พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 9

อาคาร วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
16 ม.ค. 64 - 16 ม.ค. 64

16/01/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 7

อาคาร วสท.
20 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64

20-22/01/2563 หลักสูตรการอบรมเรื่อง ออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นที่ 2

อาคาร วสท.
21 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64

การอบรมเรื่อง พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
22 ม.ค. 64 - 23 ม.ค. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน (Basic of Overhead Crane Design) รุ่นที่ 5

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
22 ม.ค. 64 - 23 ม.ค. 64

22-23/01/2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 4
Inspection and Maintenance of Mobile Elevated Work Platform (MEWP)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ B.B Rental Co.,Ltd อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
22 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64

22/01/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 9

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
23 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 13

อาคารวสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 ม.ค. 64 - 23 ม.ค. 64

23/01/2564การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 57

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
23 ม.ค. 64 - 23 ม.ค. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64

การอบรมเรื่อง วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมปฐพี เหมาะสมสำหรับภาคีและสามัญวิศวกรรมโยธา  รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
27 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64

27-28/01/2564การอบรมเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าใต้ดิน

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
28 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64

28-29/01/2563 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นช่างติดตั้งทาวเวอร์เครนและวิศวกรควบคุมการติดตั้งทาวเวอร์เครน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงปั้นจั่นฉบับใหม่ (Tower Crane Erector & Tower Crane Engineer) รุ่นที่ 7 ---หลักสูตรปรับปรุงใหม่---

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
29 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64

การอบรมเรื่อง รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 ม.ค. 64 - 06 ก.พ. 64

การอบรมเรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่1(Key elements in construction engineering)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
30 ม.ค. 64 - 30 ม.ค. 64

การเอบรม เพิ่มทักษะและศักยภาพด้านการสำรวจเพื่องานก่อสร้าง หลักสูตรงานรังวัดเพื่อการก่อสร้างฉบับประสบการณ์ “ถอดประสบการณ์การรังวัดงานระบบรางและการทาง”

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
03 ก.พ. 64 - 03 ก.พ. 64

การอบรมเรื่อง     การคำนวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile
และการออกแบบ Sheet Pile  รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
04 ก.พ. 64 - 05 ก.พ. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การออกแบบโครงสร้างรับแรงลม และแผ่นดินไหว โดยโปรแกรม Tekla Structural Designer    รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
05 ก.พ. 64 - 05 ก.พ. 64

05/02/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 15

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
05 ก.พ. 64 - 05 ก.พ. 64

05/02/2564การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 22

อาคาร วสท.
06 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 40

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
06 ก.พ. 64 - 06 ก.พ. 64

06/02/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ubuntu และ LibreOffice (Ubuntu and LibreOffice Workshop) รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
09 ก.พ. 64 - 10 ก.พ. 64

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 33

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
10 ก.พ. 64 - 12 ก.พ. 64

การอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 13

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
10 ก.พ. 64 - 11 ก.พ. 64

10-11/02/2564 หลักสูตรการอบรมเรื่อง ออกแบบโครงสร้างด้วย PROTA STRUCTURE รุ่นที่ 3

อาคาร วสท.
12 ก.พ. 64 - 20 ก.พ. 64

12-13 และ 20/2/2564มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 1/2564

โรงแรม แมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ ห้องแมนดาริน บี ชั้น 2 วิศวกรรมไฟฟ้า
12 ก.พ. 64 - 13 ก.พ. 64

12-13/01/64 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก (Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment) รุ่นที่ 7

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) วิศวกรรมเครื่องกล
19 ก.พ. 64 - 20 ก.พ. 64

19-20/02/2564 การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1/2564

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
20 ก.พ. 64 - 20 ก.พ. 64

20/02/64 การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยกตามมาตรฐานสากล (Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in International Standard) รุ่นที่ 4 *

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 24

อาคาร วสท. วสท
24 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64

24-25/02/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen รุ่นที่ 2

อาคาร วสท.
25 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64

การอบรมเรื่อง การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน และการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64

27/02/2564 การอบรมเรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) 1/2564

อาคาร วสท. วสท
27 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64

การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64

การเพิ่มทักษะและศักยภาพด้านการสำรวจเพื่องานก่อสร้าง หลักสูตร การสำรวจด้วยโดรนฉบับวิศวกรสำรวจ “มุมมอง ประสบการณ์ มาตรฐาน และการใช้งานที่ถูกต้อง”

ห้องประชุม อาคาร วสท. และสนามบินเล็ก MINI RC คลองสามวา วิศวกรรมโยธา
28 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64

28/02/2564การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ 1/2564

อาคาร วสท. วสท
03 มี.ค. 64 - 04 มี.ค. 64

3-4/3/2564การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่นที่ 1/2564

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
05 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64

5-27/03/2564 การอบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 52

อาคาร วสท.
05 มี.ค. 64 - 02 เม.ย. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็ก ระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
05 มี.ค. 64 - 05 มี.ค. 64

05/03/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 16

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
06 มี.ค. 64 - 07 มี.ค. 64

การอบรมเรื่อง  พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค รุ่นที่ 8
(Facility Management Fundamental)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
11 มี.ค. 64 - 11 มี.ค. 64

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
12 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64

12-13/03/2564 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 14

ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

12-14/03/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 42

อาคาร วสท. วสท
17 มี.ค. 64 - 18 มี.ค. 64

17-18/03/2563 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 16

อาคาร วสท.
19 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64

19/03/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 10

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
25 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 24

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64

28/03/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิง และพื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 2

อาคาร วสท.
01 เม.ย. 64 - 02 เม.ย. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วางแผนและควบคุมต้นทุนด้วย Ms Project รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
02 เม.ย. 64 - 02 เม.ย. 64

02/04/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 17

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
02 เม.ย. 64 - 04 เม.ย. 64

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 37

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64

24/04/2564 การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 เม.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 (เรียนรวม 9 วิชา)

อาคาร วสท.
24 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

อาคาร วสท.
24 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
30 เม.ย. 64 - 01 ม.ค. 13

การอบรมเรื่อง “การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา” รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
08 พ.ค. 64 - 09 พ.ค. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

อาคาร วสท.
08 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64

การอบรมเรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่1(Key elements in construction engineering)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
12 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64

12-15/4/2564 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 27

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
14 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64

14-15/05/64 การอบรมเรื่อง การติดตั้งและความปลอดภัยในการใช้งาน “กระเช้าไฟฟ้า” (GONDOLA) รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
15 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 3 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

อาคาร วสท.
21 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64

21/05/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 11

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
22 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 4 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

อาคาร วสท.
29 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 5 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

อาคาร วสท.
05 มิ.ย. 64 - 06 มิ.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 6 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

อาคาร วสท.
12 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 7 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

อาคาร วสท.
18 มิ.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64

18/06/64 การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 5

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
19 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 8 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

อาคาร วสท.
26 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 8 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

อาคาร วสท.
04 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64

การอบรมเรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่1(Key elements in construction engineering) รุ่นที่3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา