อบรมสัมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
21 ต.ค. 60 - 21 ต.ค. 60

เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 3

อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60

โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
01 พ.ย. 60 - 03 พ.ย. 60

1-3/11/17โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข”

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
02 พ.ย. 60 - 04 พ.ย. 60

การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 15

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
02 พ.ย. 60 - 03 พ.ย. 60

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2560

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
03 พ.ย. 60 - 05 พ.ย. 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 32

อาคาร วสท. คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย
03 พ.ย. 60 - 05 พ.ย. 60

การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร รุ่นที่ 13

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
04 พ.ย. 60 - 04 พ.ย. 60

4/11/17 การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ รุ่นที่ 2

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
04 พ.ย. 60 - 04 พ.ย. 60

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
04 พ.ย. 60 - 05 พ.ย. 60

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการการออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14

ห้องประชุมอาคาร วสท. วสท
07 พ.ย. 60 - 07 พ.ย. 60

โครงการศึกษาและดูงาน การผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด วิศวกรรมเครื่องกล
10 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60

การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น Low-Expansion Foam สำหรับ คลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงเก็บอากาศยาน

อาคาร วสท.
10 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60

การสัมมนาเรื่อง “เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” ฟรี!!

ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 3 ชั้น 1 แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิศวกรรมโยธา
10 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60

"STAAD.Pro CONNECT Edition และการประยุกต์ใช้ BIM"

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
11 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60

การอบรมเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 15

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
11 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60

การอบรมเรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 10

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
11 พ.ย. 60 - 11 พ.ย. 60

การอบรมเรื่อง Risk management (ISO 9001:2015) การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง ISO 9001:2015

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
16 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : คลื่นวิทยุจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ และสุขภาพ”สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
16 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : Innovation 4.0 by Engineering เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และอนาคต

Ball Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
16 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : Electrical Power distribution system 4.0

Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
16 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ (มาตรฐานใหม่)/เสวนาอภิปรายเรื่อง : การปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำ ชนิดท่อไฟอย่างไรให้ปลอดภัย

Meeting room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
16 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : คู่มือการต่อลงดิน

Meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
16 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : คู่มือการต่อลงดิน (ต่อ)

Meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
16 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว

Meeting room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
16 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60

การเสวนาหัวข้อ : โซลาร์ รูฟท็อป พลิกโฉมการใช้พลังงานของคนไทยจริงหรือ ?

Meeting room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
16 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : ยุคของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโทรคมนาคม

ห้องสัมมนากลาง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
16 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : สะพานโครงสร้างเหล็ก สะพานวัสดุเขียวยุคประเทศไทย 4.0

ห้องสัมมนากลาง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
16 พ.ย. 60 - 16 พ.ย. 60

การเสวนาหัวข้อ : Engineering Education 4.0

Meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : นวัตกรรมสำรวจทางอากาศจากโดรนเพื่อสร้างข้อมูลแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM)

เวทีกลาง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : Industrial 4.0 การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพื่อรองรับนโยบายส่งเสริมในคลัสเตอร์หุ่นยนต์

Meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : เครนล้มภัยร้ายใกล้ตัว

Meeting room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : การใช้ R-32 ในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อย่างไรให้ปลอดภัย

Meeting room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

การเสวนาหัวข้อ : ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเมืองไทย

Meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : แบตเตอร์รี่ และระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

Meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : Innovation for Lightning Protection System (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

Meeting room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : Innovation for Lightning Protection System(ต่อ) (บรรยายภาษาอังกฤษ)

Meeting room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : การใช้ EIT COST CODE ในระบบ BIM

ห้องสัมมนากลาง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

เสวนาโต๊ะกลม (Round Table Talk) : เจาะลึกรถไฟความเร็วสูงกับการพัฒนาระบบรางในประเทศไทย

ห้องสัมมนากลาง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : ความก้าวหน้าของการบังคับใช้ข้อบังคับ PSM ในประเทศไทย

เวทีกลาง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : ระบบ OPEN-BIM สำหรับงานวิศวกรรมอาคาร

เวทีกลาง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : PE Trust ทางเลือกใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในยุค 4.0 จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

เวทีกลาง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : Developing Industries 4.0

Meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

Meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : การประยุกต์ใช้ DRONE และโปรแกรม Freeware เพื่อช่วยงานสำรวจพื้นที่และระดับความสูง แบบยุค 4.0 ง่ายและสะดวก

Meeting room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

การเสวนาหัวข้อ : Smart Connected Community in Smart City

Meeting room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : ​แนวทางการทำงานระบบ BIM (Building Information Modelling)

Meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : Transportation 4.0

Meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Data Center รู้ทันจุดเปลี่ยน ดาตาเซนเตอร์กับโลกธุรกิจ 4.0

Meeting room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

การบรรยายเรื่อง : ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Data Center รู้ทันจุดเปลี่ยน ดาตาเซนเตอร์กับโลกธุรกิจ 4.0

Meeting room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

​InnoTalk หัวข้อ : สตาร์ทอัพ ยุค 4.0 รวยด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สัมมนากลาง
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : Digital for SME

เวทีกลาง
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : Highlight of Kumwell @National Engineering 2017

เวที่กลาง
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

การบรรยายหัวข้อ : วิศวกรรมในโลก 4.0 'STARTUP'

เวที่กลาง
18 พ.ย. 60 - 18 พ.ย. 60

รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม (Reunion 2) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ

ห้อง ฺBallroom ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ วิศวกรรมความปลอดภัย
22 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60

NFPA 101 The Life Safety Code: 2015 Edition

ณ ห้องวังทอง ชั้น 2 โรงแรมเอสซี ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60

มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 7

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
22 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60

22-24/11/17 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 25

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
24 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 10

อาคาร วสท.
24 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60

ความปลอดภัยของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิตควบคู่กับการทำงานแบบปราศจากอุบัติเหตุ (ปิดรับสมัครแล้วคะ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 02-184-4600-9 ต่อ 510 คุณรุ่งลาวรรณ์)

อาคาร วสท.
24 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 25

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
25 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60

กลศาสตร์สำหรับงานยก รุ่นที่ 2
Mechanic of Lifting Class 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 12

อาคาร วสท.
25 พ.ย. 60 - 25 พ.ย. 60

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 14

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
25 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

25-25/11/17 โครงการอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบรอยร้าวและการซ่อมเสริมกำลังอาคาร”

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
26 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60

29/11/60

โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วิศวกรรมโยธา
30 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60

รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
30 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60

การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วิศวกรรมโยธา
07 ธ.ค. 60 - 08 ธ.ค. 60

การอบรมเรื่อง การติดตั้งและความปลอดภัยในการใช้งาน “กระเช้าไฟฟ้า (GONDOLA)”

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 51

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
15 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60

“การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น” (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 6

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
16 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60

เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1
Basic Design of Lifting Equipment Class 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
16 ธ.ค. 60 - 16 ธ.ค. 60

การอบรมเรื่อง Context of the organization (ISO 9001:2015) บริบทขององค์กร ในความหมายของ ISO 9001:2015 และการนำลงปฏิบัติ

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
18 ธ.ค. 60 - 20 ธ.ค. 60

External Auditors รุ่นที่ 10

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.พ. 61 - 22 เม.ย. 61

EIT Mini Civil รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61

พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบเครื่องจักร ๑

ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.พ. 61 - 04 ก.พ. 61

วิชาที่ 1 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural วิทยากรโดย รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 ก.พ. 61 - 11 ก.พ. 61

วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61

"วิชาที่ 3 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)"
วิทยากรโดย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 มี.ค. 61 - 04 มี.ค. 61

"วิชาที่ 4 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)"
วิทยากรโดย ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61

วิชาที่ 5 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)
วิทยากรโดย รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61

วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)
วิทยากรโดย รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61

วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน
วิทยากรโดย รศ.รอ.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
31 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61

วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา
วิทยากรโดย อาจารย์วศิน วนะภูติ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61

วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้
วิทยากรโดย อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.