อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
26 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61

ประชุมสัมมนา " การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างปรับปรุงและแก้ไขมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว"

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
27 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61

การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 11

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment for Safety and Health) รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
28 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61

การทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structure)เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร รุ่นที่4

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
02 พ.ค. 61 - 04 พ.ค. 61

โครงการฝึกอบรม เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ( Road Safety Audit) สำหรับกรมทางหลวงชนบท (รุ่นที่5) กรุงเทพฯ

ณ บานบุรี ตึก 1 ชั้น 14 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก วสท
02 พ.ค. 61 - 06 พ.ค. 61

การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners)

อาคาร วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03 พ.ค. 61 - 04 พ.ค. 61

การสัมมนา มหกรรมดาตาเซนเตอร์ 2018

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก วิศวกรรมไฟฟ้า
04 พ.ค. 61 - 04 พ.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง รุ่นที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
05 พ.ค. 61 - 06 พ.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
05 พ.ค. 61 - 06 พ.ค. 61

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น Low-Expansion Foam สำหรับ คลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงเก็บอากาศยาน

อาคาร วสท.
05 พ.ค. 61 - 05 พ.ค. 61

การอบรมเรื่อง หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters);
Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
05 พ.ค. 61 - 05 พ.ค. 61

เชิญออเจ้ามาจิบน้ำชายามบ่าย "ฟังประวัติศาสตร์ กับงานวิศวกรรมสมัยขุนหลวงนารายณ์"

ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
10 พ.ค. 61 - 10 พ.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร
เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
รุ่นที่ 50 : วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
รุ่นที่ 51 : วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

วสท. ชั้น 3 วิศวกรรมไฟฟ้า
11 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 27

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
15 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61

การแข่งขัน EIT Golf 2018

ณ สนาม เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟซิตี้ จังหวัดปทุมธานี วสท
15 พ.ค. 61 - 17 พ.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61

การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 1

อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
16 พ.ค. 61 - 19 พ.ค. 61

16-19/5/2561 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 21

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
17 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 52

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
18 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61

การอบรมเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหลักของโรงงานอุตสาหกรรม

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
19 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61

พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบเครื่องจักร ๑

ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
19 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61

การอบรมและสอบเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 17

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 พ.ค. 61 - 24 พ.ค. 61

มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 9

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
23 พ.ค. 61 - 23 พ.ค. 61

เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
24 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61

การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 11

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 พ.ค. 61 - 24 พ.ค. 61

การเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
24 พ.ค. 61 - 24 พ.ค. 61

การเทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
24 พ.ค. 61 - 24 พ.ค. 61

การอบรมหลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม

ห้องประชุม อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61

การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
25 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61

การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 18

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
25 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61

การฝึกอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 20

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
26 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61

การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 13

อาคาร วสท.
26 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61

การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
01 มิ.ย. 61 - 03 มิ.ย. 61

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน รุ่นที่ 11

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
01 มิ.ย. 61 - 01 มิ.ย. 61

โครงการอบรมเรื่อง “2D CAD” รุ่นที่ 15

อาคาร วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01 มิ.ย. 61 - 03 มิ.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 34

อาคาร วสท. วสท
02 มิ.ย. 61 - 02 มิ.ย. 61

โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันสตรีสากล
“พิชิต Office Syndrome โรคฮิตของคนทำงาน”

วสท. วสท
05 มิ.ย. 61 - 05 มิ.ย. 61

สัมมนาเทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)

อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
06 มิ.ย. 61 - 07 มิ.ย. 61

โครงการอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 10

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
07 มิ.ย. 61 - 07 มิ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
08 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61

อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 45

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
08 มิ.ย. 61 - 08 มิ.ย. 61

หลักสูตรการอบรมและสอบเรื่อง การออกแบบเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
08 มิ.ย. 61 - 09 มิ.ย. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 6

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
09 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
12 มิ.ย. 61 - 14 มิ.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
12 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61

การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 1

อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
13 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61

ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
13 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61

โครงการศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของอาคารการไฟฟ้านครหลวง

วิศวกรรมเครื่องกล
14 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 มิ.ย. 61 - 14 มิ.ย. 61

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของวิศวกรไทยในการเจรจาธุรกิจ”

ณ ห้อง กมลทอง ชั้น 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
14 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61

14-16/6/2561 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฯ (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.ระยอง

โรงแรม แคนทารี เบย์ จ.ระยอง ห้อง ดอลฟิน 1 วิศวกรรมไฟฟ้า
15 มิ.ย. 61 - 15 มิ.ย. 61

การอบรมหลักสูตร “การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล” (Sanitary Landfill Design)

อาคาร วสท. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
16 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาว และชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
16 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61

โครงการอบรมความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 1 การวางผัง / งานเสาเข็ม

ห้องประชุม อาคาร วสท. คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
20 มิ.ย. 61 - 21 มิ.ย. 61

20-21/6/2561การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิผลสูงสุด

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
21 มิ.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
21 มิ.ย. 61 - 22 มิ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
23 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61

โครงการอบรมความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 2 : งานระบบป้องกันดิน

ห้องประชุม อาคาร วสท. คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
28 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง
“ผู้ชำนาญการด้านลิฟต์ (Competent person) ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน” รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
29 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61

29/06/2561 การอบรมหลักสูตร “การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย” (Secure Landfill Design)

อาคาร วสท.
29 มิ.ย. 61 - 29 มิ.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 12

อาคาร วสท.
30 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 33

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
30 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61

โครงการอบรมความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 3 : งานไม้แบบและระบบค้ำยันชั่วคราว/ งานเหล็กเสริมคอนกรีต

ห้องประชุม อาคาร วสท. คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
03 ก.ค. 61 - 04 ก.ค. 61

การอบรมเชิงวิชาชีพการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 4

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
04 ก.ค. 61 - 05 ก.ค. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 3 (Truck Mounted Crane Inspector)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
06 ก.ค. 61 - 06 ก.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์บริบทขององค์กรและการจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015”

อาคาร วสท.
06 ก.ค. 61 - 06 ก.ค. 61

โครงการอบรมเรื่อง การควบคุมงานการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นโรงงานอุตสาหกรรม

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ก.ค. 61 - 07 ก.ค. 61

เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 3

อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ก.ค. 61 - 07 ก.ค. 61

โครงการอบรมความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension

ห้องประชุม อาคาร วสท. คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
07 ก.ค. 61 - 08 ก.ค. 61

7-8/7/2561 Substation Equipment and Protective Relaying

วสท. ชั้น 3 วิศวกรรมไฟฟ้า
11 ก.ค. 61 - 11 ก.ค. 61

(11 กรกฎาคม 2561) การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2561

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
11 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
12 ก.ค. 61 - 12 ก.ค. 61

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพของวิศวกรไทย”

ณ ห้อง ดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
12 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 17

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
13 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61 อาคาร วสท. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
13 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
13 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61

13-15/7/2561 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฯ (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 3/2561

โรงแรม เอสซี ปาร์ค ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
14 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61

การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61

โครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61

โครงการอบรมความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป

ห้องประชุม อาคาร วสท. คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
21 ก.ค. 61 - 21 ก.ค. 61

การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 ก.ค. 61 - 21 ก.ค. 61

โครงการอบรมความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3 : Module 6 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ

ห้องประชุุมอาคาร วสท. คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
23 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61

23-24 /7/61 การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
23 ก.ค. 61 - 24 ก.ค. 61

23-24/7/2561 การออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
02 ส.ค. 61 - 03 ส.ค. 61

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2561

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
03 ส.ค. 61 - 03 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
04 ส.ค. 61 - 04 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง กลศาสตร์สำหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 ส.ค. 61 - 05 ส.ค. 61

4-5/8/2561 Transmission and Distribution System

วสท. ชั้น 3 วิศวกรรมไฟฟ้า
07 ส.ค. 61 - 08 ส.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 3

๊ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) วิศวกรรมเครื่องกล
09 ส.ค. 61 - 09 ส.ค. 61

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร
เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย
(ทฤษฎีและปฏิบัติ)
รุ่นที่ 51 : วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
18 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 ส.ค. 61 - 25 ส.ค. 61

เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว ช่วยชีวิตได้จริงหรือ?

วสท. ชั้น6 วิศวกรรมไฟฟ้า
30 ส.ค. 61 - 01 ก.ย. 61

30/8-1/9/2561 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สุราษฎร์ธานี

โรงแรม ไดมอนด์พลาซ่า ห้องทับทิม 2 ชั้น 1 จ.สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
30 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 (พฤหัสบดี-ศุกร์)
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
07 ก.ย. 61 - 08 ก.ย. 61

ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2561

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
13 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61

13-15/9/2561 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.เชียงใหม่

โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ ห้องดอยนาง ชั้น 2 จ.เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
21 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1
ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame สำหรับ Industrial Building

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
26 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดบันทึกผล การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ไฟฟ้าจากการใช้งาน  (26 กันยายน 2561)

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
06 ต.ค. 61 - 06 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล