อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
18 ส.ค. 61 - 18 ส.ค. 61

EIT CONSTRUCTION UNITED CUP ครั้งที่ 2

สนาม Super Kick ลาดพร้าว 80 วสท
18 ส.ค. 61 - 01 ก.ย. 61

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน Basic Knowledge of Operations& Maintenance in Metro Trains
วันเสาร์ที่ 18,25 สิงหาคม -1 กันยายน 2561

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. วสท
18 ส.ค. 61 - 19 ส.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบท่อไอน้ำ รุ่นที่ 15

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน วิศวกรรมเครื่องกล
22 ส.ค. 61 - 23 ส.ค. 61

มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 10

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
23 ส.ค. 61 - 24 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 ส.ค. 61 - 25 ส.ค. 61

เซอร์กิตเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว ช่วยชีวิตได้จริงหรือ?

วสท. ชั้น6 วิศวกรรมไฟฟ้า
25 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 28

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61

การสัมมนาและดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ”

วสท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
28 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61

การเสวนาเรื่อง รัฐ กับการรับมือสถานการณ์น้ำ 2561 (ฟรี)

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
29 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61

โครงการอบรมและศึกษาดูาน " ระบบไฟฟ้าสำหรับงานวิศวกรรมระบบราง (Railway Electrification Engineering)"

อาคาร วสท. วสท
29 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61

การสัมมนาเรื่อง ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 18

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61

โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 20

วสท วิศวกรรมโยธา
30 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61

การสัมมนา การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
30 ส.ค. 61 - 01 ก.ย. 61

30/8-1/9/2561 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.สุราษฎร์ธานี

โรงแรม ไดมอนด์พลาซ่า ห้องทับทิม 2 ชั้น 1 จ.สุราษฎร์ธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
30 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61

การอบรมเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 (พฤหัสบดี-ศุกร์)
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
30 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 61

หลักสูตรอบรม เรื่องทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วิศวกรรมโยธา
31 ส.ค. 61 - 01 ก.ย. 61

การอบรมและสอบเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 18

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
01 ก.ย. 61 - 01 ก.ย. 61

โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการสำรวจงานอาคารสูง (Survey Technique for High Rise Building) รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
01 ก.ย. 61 - 02 ก.ย. 61

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 11

วสท วิศวกรรมโยธา
01 ก.ย. 61 - 01 ก.ย. 61

สัมมนา เรื่องความท้าทายของการใช้ระบบBIM ในด้านวิศวกรรม

ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 ก.ย. 61 - 05 ก.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen รุ่นที่ 11

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
05 ก.ย. 61 - 07 ก.ย. 61

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท) รุ่นที่ 9 (ภาคเหนือ)

ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน วสท
07 ก.ย. 61 - 08 ก.ย. 61

ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา
ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2561

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61

อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 46

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
07 ก.ย. 61 - 07 ก.ย. 61

การอบรมสัมนาเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
08 ก.ย. 61 - 09 ก.ย. 61

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 2

Kensington English Garden Resort Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วิศวกรรมโยธา
10 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61

การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners)

อาคาร วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
11 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61

การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
12 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61

โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 20

ห้องประชุม อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
12 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61

สัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก” (จังหวัดขอนแก่น)

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น วิศวกรรมโยธา
12 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 วิศวกรรมเครื่องกล
12 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61

การอบรมเรื่อง การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร รุ่นที่ 8

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
13 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61

13-15/9/2561 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.เชียงใหม่

โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ ห้องดอยนาง ชั้น 2 จ.เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
13 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61

การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61

การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61

การอบรมหลักสูตร “การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น”

ณ ห้องประชุมชั้น 6 EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
14 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61

“การออกแบบและประยุกต์ใช้งานเหล็กรูปพรรณกำลังสูง SM520” จังหวัดขอนแก่น ฟรี!!

ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น วิศวกรรมโยธา
15 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61

การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61

การอบรมเรื่อง Context of the organization of Risk Management
บริบทขององค์กร ในการสร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
18 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61

การสัมมนาเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
19 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61

(เต็มแล้วค่ะ)โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 10 (ภาคกลาง)

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วสท
21 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1
ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame สำหรับ Industrial Building

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61

การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
21 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 13

อาคาร วสท.
22 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 8

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
22 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 34

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดบันทึกผล การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า  และบริภัณฑ์ไฟฟ้าจากการใช้งาน  (26 กันยายน 2561)

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
26 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61

โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 6

บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสมุทรปราการ วิศวกรรมเครื่องกล
27 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)”

วสท วิศวกรรมเครื่องกล
28 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61

การฝึกอบรมเรื่อง Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 21

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 7

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
29 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61

การฝึกอบรม การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. วสท
03 ต.ค. 61 - 06 ต.ค. 61

3-6/10/2561 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 22

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
04 ต.ค. 61 - 05 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)” (เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร) รุ่นที่ 5

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 ต.ค. 61 - 04 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง“COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 9

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
05 ต.ค. 61 - 05 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
06 ต.ค. 61 - 06 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
10 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร
(Industry Management Professional for Engineer)
ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม พ.ศ.2561 (พุธ-พฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 3 วิศวกรรมอุตสาหการ
10 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB)
รุ่นที่ 3 : วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ** เลื่อนเป็นวันที่ 31 ตุลาคม

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
10 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61

การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 25

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
ระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2561 (พุธ-พฤหัสบดี)
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
12 ต.ค. 61 - 12 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
17 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 ต.ค. 61 - 18 ต.ค. 61

การอบรม ทบทวนความรู้ด้านทฤษฎีโครงสร้าง” (Theory of Structure)” (เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร) รุ่นที่5

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
18 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61

โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วิศวกรรมเครื่องกล
20 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาว และชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) 1/2561

อาคาร วสท. วสท
21 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ 1/2561

อาคาร วสท. วสท
25 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
26 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 35

อาคาร วสท. วสท
27 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2
(Basic Design of Lifting Equipment)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 18

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
31 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB)
รุ่นที่ 3 :วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561*** เลื่อนมากจากวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 **

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
09 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61

9-10/11/2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) ปี 2561

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
10 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
10 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61

การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
13 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 18

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
15 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61

การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วิศวกรรมโยธา
17 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6 วิศวกรรมเครื่องกล
20 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 61

การอบรม เรื่อง Building Performance Simulation & Comfort Building รุ่นที่ 5

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61

โครงการอบรมเรื่อง การออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัย (รวมงานระบบ) รุ่นที่ 13

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61

NFPA 101 The Life Safety Code: 2018 Edition

ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61

การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 14

อาคาร วสท.
24 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61

การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 2

ห้องประชุมอาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.