กำหนดการสัมมนา
 
เทคนิคพิจารณ์หัวข้อเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

-กำหนดการเทคนิคพิจารณ์-   มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

วันศุกร์ที่ 22  กันยายน  2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

*****************************************

12.00 – 13.00 น.              ลงทะเบียน  และรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น.              กล่าวเปิดการจัดทำเทคนิคพิจารณ์

                                      โดย     รศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกูล

                                                คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

13.15 – 16.30 น.            เทคนิคพิจารณ์  มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ

                                    ประกอบด้วยหัวข้อ

ข้อกำหนดทั่วไป

หม้อน้ำแบบท่อไฟ

ตัวหม้อน้ำ

เปลือกหุ้มด้านสัมผัสน้ำ

ผนังหน้า-หลัง ฝั่งสัมผัสน้ำและด้านสัมผัสก๊าซร้อน

ห้องไฟย้อนกลับ

ท่อไฟใหญ่ ด้านสัมผัสน้ำและด้านสัมผัสก๊าซร้อน

ท่อไฟเล็ก ทั้งด้านสัมผัสน้ำและด้านสัมผัสก๊าซร้อน

ฉนวน

ช่องเปิดสำหรับกำจัดขี้เถ้า

ช่องต่าง ๆ

เหล็กยึดโยง

ระบบควบคุมระดับน้ำ

ระบบน้ำป้อน

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

ประตูระบายก๊าซ

อุปกรณ์ควบคุมความดัน

ระบบไฟฟ้าควบคุม

ระบบน้ำป้อนหม้อน้ำ

ระบบท่อจ่ายไอ

รูปแบบความเสียหาย

การตรวจทดสอบหม้อน้ำ

การพิจารณาประวัติการใช้งานและการตรวจสอบ

เอกสารรายงานการตรวจสอบหม้อน้ำ

หน้าที่และคุณสมบัติของวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำ

และหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ

 

วิทยากรโดย                   ผศ.ธวัชชัย  นาคพิพัฒน์    

                                    นายสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์

                                    นายอรรถพร  ฆารสมบูรณ์

ดำเนินรายการโดย           รศ.ดร.จารุวัตร  เจริญสุข

วันที่จัด 22 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 50 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 17 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ แสนภักดี E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
กำหนดการเทคนิคพิจารณ์ หม้อน้ำ website_0609201714351.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อำนาจ มากแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จักรพงษ์ สีกะยอม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศิรินทร์ เจ้าพิทักษ์วงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชะริด ภู่อมรรัตน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุธีร์ ซื่อตรง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ขวัญชัย จ้อยเจริญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิชญ์ พิชญ์ปรีชา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นิทัศน์ เที่ยงธรรม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิสิฐ ช่องลมกรด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   เดชา สังข์หยู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   วีรพงศ์ ไชยมีสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   สุรสาร เทพศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ธวัชชัย ฉัตรชมชื่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   อากร กาญจนสมบูรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   อธิคม นิลอุบล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ธฤต อภิสิทธิวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ณรงศักดิ์ สีขาว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   hritchat nongtakrai  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   สานิตย์ สงสุรินทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   สุธรรม ปานจีน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   กรธนา แซ่เฮ้ง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   นลินี กระแสร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ยุทธพงศ์ สงสุวรรณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   สมศักดิ์ หล่อทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   สิทธิชัย พิชัยจารุเวศ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   นิวัฒน์ สุขภาพ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   โศภิดา สังข์สุนทร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   จารุวัตร เจริญสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ๊ณิชา ฉัตรชมชื่น  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 33 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th