กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเรื่อง“เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” (จ.นครราชสีมา) ฟรี!!!
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

 

    

การสัมมนาเรื่อง

“เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้าง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”

                 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.30-14.45 น.

ณ ห้องลำตะคอง 3 โรงแรม แคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

คลิ๊กลงทะเบียนที่นี่เท่านั้น!!

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนับสนุนโดย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

 

หลักการและเหตุผล

เมื่อมีความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากขึ้น ผู้ประกอบการได้พัฒนาการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เหล็กที่มีคุณภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง (High Strength Structural Steel) หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Grade SM520 ซึ่งมีคุณสมบัติการรับแรงดึงที่สูงขึ้น (High Yield Strength) สามารถลดปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการลง สะท้อนถึงต้นทุนด้านต่างๆที่ลดลงด้วยเช่น ค่าวัสดุ ค่าแรงในก่อสร้างทั้งโครงสร้างอาคาร และ ฐานราก รวมถึงค่าขนส่ง ทำให้ในภาพรวมสามารถประหยัดต้นทุนก่อสร้างได้มากขึ้น

สำหรับเป้าหมายในการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับวิศวกรทั้งผู้ออกแบบและผู้รับเหมา หรือแม้แต่เจ้าของงานได้เข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  รีดร้อนมากขึ้น

 
กำหนดการ
 
08.30 - 09.00 น.                ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
 
09.00 - 09.15 น.                พิธีเปิด
 
09.15 - 10.30 น.                ภาพรวมของการใช้โครงสร้างเหล็กในงานก่อสร้าง
 
                                                โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร
 
                                                     ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
 
                                                      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 
10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง
 
10.45 – 12.00 น.               หลักการออกแบบโครงสร้างเหล็ก SM520
 
                                                โดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
 
                                                      หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารเที่ยง
 
13.00 – 14.15 น.               การนำเหล็ก SM520 มาใช้ในการออกแบบโครงการหอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม และ โครงการ D’Luck Theatre
 
                                               โดย คุณธาร บุรณศิริ
 
                                                      รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท Architectural Engineering 49
 
14.15 – 14.45 น.               ร่วมเสวนาการใช้งานโครงสร้างเหล็ก SM520
 
                                                     โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร
 
                                                           รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
 
                                                           คุณธาร บุรณศิริ
 
ดำเนินรายการเสวนา                    โดย ดร.รัฐพล  สมนา  
 
                                                    ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
แผนที่โรงแรม แคนทารี โคราช
วันที่จัด 08 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องลำตะคอง 3 โรงแรม แคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 50 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 40 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 522 อีเมล์ namsai.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
ใบสมัคร_1708201795734.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ศรายุทธ ซื่อดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภาณุวัฒน์ จิตรโรจนรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุชิรา นวลกำแหง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 หทัยกาญจน์ หนันดุลย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชำนาญกิจ ศิริยานนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภาณุพงศ์ พันพิพัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สัจพร ดินทร์ประสิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธีรภัทร ตันทรัพย์สิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   นิศากร จันทป  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 10 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th