กำหนดการสัมมนา
 
การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

การใช้นวัตกรรมโครงสร้างเหล็ก เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานก่อสร้าง

ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 256  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

 

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน  2560

เวลา 09.00-10.30 น.    ภาพรวมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับงานโครงสร้างเหล็ก

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

เวลา 10.30-10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.15 น.    ผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับการต้านแผ่นดินไหว และมาตรฐานการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมือง

                   โดย รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร อนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.

เวลา 12.15-13.15 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.15-14.45 น.    การจัดการเพื่อลดต้นทุนให้กับงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก

โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม อนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.

เวลา 14.45-15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.00-16.30 น.    ระบบโครงสร้างเหล็ก Pre-Engineered Building (PEB)

โดย คุณอภิชาต  บุญนาค  บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

 

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

เวลา 09.00-10.30 น.    การใช้งานเหล็กรูปพรรณรีดร้อนกำลังสูง และ cellular beam

                             โดย ผู้แทน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

เวลา 10.30-10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.15 น.    การออกแบบเสาท่อเหล็ก และเสาท่อเหล็กกรอกคอนกรีต

                             โดย ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วสท.

เวลา 13.15-14.45 น.    การออกแบบโครงสร้างเหล็กช่วงยาว

                             โดย คุณพิสิษฐ์  ยิ่งมโนกิจ บริษัท ออเรคอนคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เวลา 14.45-15.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.00-16.30 น.    การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น

                             โดย ผู้แทน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

วันที่จัด 28 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 57 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
โบว์ชัวร์นวัตกรรมโครงสร้างเหล็กเพื่อลดต้นทุน_1_04082017133921.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สุภิชาติ เจนจิระปัญญา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อมร วิชิตนันทกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศักดิ์ชัย พึ่งครบุรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 3 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th