กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 2/2560 ** ยกเลิก
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน)

รุ่นที่ 2/2560

วันที่ 27-28 กันยายน 2560   

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

www.eit.or.th

 

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันได้มี กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่าอาคาร เช่น กฎกระทรวงของ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงงาน และกระทรวงพลังงาน ออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย ดังนั้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเข้าถึง หลักการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และมาตรฐาน IEC 62305  นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงค่าต่างๆ และความหมายของคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ วิธีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ตามมาตรฐาน IEC 61643-1 , EN 61643-11

 

วิทยากร

¬    นายราเชษฐ์  บุตรโพธิ์      บริษัท ซัม โซลูชั่น จำกัด

¬    นายชานศ  นันทวิสัย        บริษัท บลูสโตนส์ จำกัด

 

กำหนดการ

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560

08:30-09:00 น.     ลงทะเบียน

09:00-12:00 น.     ความรู้พื้นฐานของการป้องกันฟ้าผ่า

-      การเกิดขึ้นของฟ้าผ่า

-      มาตรฐานและกฎกระทรวงเกี่ยวข้องกับการป้องกันฟ้าผ่า

-      ส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่า

-  ระบบตัวนำล่อฟ้า

                                   -  ระบบตัวนำลงดิน

-  ระบบรากสายดิน

-  ระยะการแยก

-  การประสานให้ศักย์เท่ากันของระบบป้องกันฟ้าผ่า

12:00-13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-16:30 น.        การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

-      การบริหารความเสี่ยง

-      การเลือกระดับการป้องกันฟ้าผ่า

-      วัสดุและอุปกรณ์การติดตั้งของระบบป้องกันฟ้าผ่า

-      ตัวอย่างการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

                       บรรยายโดย นายราเชษฐ์  บุตรโพธิ์

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

08:30-09:00 น.     ลงทะเบียน

09:00-10:30 น.     ความเข้าใจพื้นฐานของต้นเหตุการเกิดเสิร์จจากฟ้าผ่า สวิตชิง รูปแบบระบบสายดิน

                          ตามมาตรฐาน

10:45-12:00 น.     การออกแบบการป้องกันฟ้าผ่าภายในตามมาตรฐานของ วสท. และ IEC 62305

             โดยคำนึงถึงย่านป้องกัน

12:00-13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.       วิธีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตามมาตรฐาน IEC 61643-11 (ด้านไฟฟ้ากำลัง)

14:30-16:00 น.       การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการป้องกัน

16:00-16:30           ถาม-ตอบ

    บรรยายโดย  นายชานศ  นันทวิสัย 

 

หมายเหตุ:   เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม 

วันที่จัด 27 ก.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560
สถานที่จัด วสท. ชั้น 4
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 48 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ
รายละเอียด
และใบสมัคร
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2 (ภายนอก+ภายใน)_0108201784352.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 โยฮัน หะมิ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เชษฐวรศิลป์ นาซีก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปฐมพงษ์ จันทร์ผิว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิเชษฐ์ นิติสาครินทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เจษฎา พัฒนศิริโชติกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุทธิพร หอมยา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อุเทน อุปนันท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ชนะชน ภู่ทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เอกรัตน์ จันทร์ทิพย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   สันติพจน์ ไวดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ชุติมณฑน์ นิสากรเสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   ชาญณรงค์ พงศ์รักธรรม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 12 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th