กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเรื่อง ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การสัมมนาเรื่อง

ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น

วันพุธที่ 9 สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

 

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันห้องเย็นขนาดเล็กสำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีความสำคัญเพิ่มขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ ไปจนถึงร้านสะดวกซื้อ ต่างก็มีความจำเป็นต้องใช้ห้องเย็นในการเก็บรักษาอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้คงความสดใหม่อยู่เสมอ ก่อนถึงมือผู้บริโภค

ดังนั้น การเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเย็นขนาดเล็ก ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

       คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เล็งเห็นความสำคัญจึงได้กำหนดจัดการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในหลักการทำงาน การใช้งาน การออกแบบ และการบำรุงรักษา  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปเป็นข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

กำหนดการ

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

09.00 - 09.30 น.

 

ประเภทและการใช้งาน

-    ประเภทของห้องเย็นขนาดเล็ก           -  ชนิดและปริมาณสินค้าจัดเก็บ

-    อุณหภูมิที่เหมาะสม และ การจัดเก็บสินค้าอย่างถูกวิธี

คุณฉัตรชัย บุญส่งเสริมพันธ์

บริษัท  พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)

09.30 - 10.15 น.

 

ทฤษฎีและระบบทำความเย็นเบื้องต้น

-    วงจรระบบทำความเย็น   

-    P - H  Diagram  และ Superheat / Sub cooled

 

คุณดิลก ปาณานนท์

บริษัท มาสเตอร์ รีฟริเจอเรชัน จำกัด

อุปกรณ์หลักในเครื่องทำความเย็น

-    คอมเพรสเซอร์                -   สารทำความเย็น และน้ำมันหล่อลืน

10.15 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.30 – 11.15 น.

 

อุปกรณ์หลักในเครื่องทำความเย็น(ต่อ)

-    คอนเดนเซอร์,ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต    -  Evaporator และชุดIndoor Units  

คุณมะโน ละมูล

บริษัท บี เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

11.15 – 12.00 น.

อุปกรณ์หลักในเครื่องทำความเย็น(ต่อ)

-    Expansion Valve และ Line Components

-    อุปกรณ์ควบคุม  (Electronic Control)

คุณสุวิทย์ แดงเจริญสุข

บริษัท วินโนเวชั่น จำกัด

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.30 น.

การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

-    หลักการเดินเครื่อง

lการทำสุญญากาศ       lการเติมน้ำยา      lการตรวจค่าต่างๆ

-    กาจัดเก็บสินค้า และใช้งาน ห้องเย็นอย่างถูกวิธี

-    การจัดวางชนิดของสินค้า

 

คุณสุวชัย  จัยวัฒน์

บริษัท  พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)

14.30- 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45 - 16.15 น.

 

บำรุงรักษา

-    อุปกรณ์ควบคุมระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้า     -  การทำความสะอาดอุปกรณ์

คุณต่อศักดิ์ ชอบพานิช

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

16.15 - 16.30 น.

ถาม - ตอบ

 

 

 

วันที่จัด 09 ส.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 50 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 45 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-ห้องเย็นขนาดเล็ก (9 ส.ค.)_16062017163543.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อำนาจ มณีโสภา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เดชา สังข์หยู  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิชญ์ พิชญ์ปรีชา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุวัจชัย จูงจิตรดำรงค์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ฉัตรเอก พรหมมา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 5 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th