กำหนดการสัมมนา
 
โครงการศึกษาและดูงาน การผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐาน ณ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

โครงการศึกษาและดูงาน    การผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐาน

ณ บริษัท เจตาแบค  จำกัด  (มหาชน)  อำเภอนิคมพัฒนา   จังหวัดระยอง

ในวันพฤหัสบดีที่  7 กันยายน  2560

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน  วสท.

ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำ และภาชนะรับความดันไทย

รับจำนวนจำกัด  20 ท่านเท่านั้น

หลักการและเหตุผล

            ในอดีตประเทศไทยมีเหตุการณ์หม้อน้ำระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงพยายามผลักดันให้ผู้ผลิตหม้อน้ำในประเทศไทยสามารถ ออกแบบ และผลิตหม้อน้ำได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้อุบัติเหตุหม้อน้ำระเบิดลดลงได้

            การผลิตหม้อน้ำสามารถออกแบบ และผลิตได้หลายมาตรฐานเช่น ASME,EN,JIS ฯลฯ  ซึ่งมีหลักการทางวิศวกรรมที่ดีทำให้หม้อน้ำสามารถเดินเครื่องใช้งานได้ปลอดภัย ทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย

            คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน มีความเห็นว่า บริษัท เจตาแบค จำกัด เป็นหนึ่งในหลาย ๆ บริษัท ฯ ในประเทศที่มีความสามารถออกแบบ และผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเจตารมย์ของศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย,กรมโรงงานอุตสาหกรรม

            จึงเห็นสมควรที่จะจัดให้เจ้าของกิจการ,วิศวกร และผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษางานเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของกิจการสามารถเลือกซื้อหม้อน้ำที่ได้มาตรฐานและเป็นองค์ความรู้แก่วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

 

วัตถุประสงค์

1.         ศึกษาวิธีการออกแบบหม้อน้ำตามมาตรฐานสากล                            2.  ศึกษาวิธีการผลิตหม้อน้ำตามมาตรฐานสากล

3.         รู้และเข้าใจปัญหาของการพัฒนาโรงงานผลิตหม้อน้ำจนได้มาตรฐาน     4.  แนวทางในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ AEC

 

ผลที่คาดว่าผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับ

1.      เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำโดยรวม              2.  เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐาน

3.  นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้งานในชีวิตจริง  4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ ต่อเพื่อนร่วมงาน, นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

06.30    น.                     ลงทะเบียน ชั้น 1 อาคาร วสท. 

07.30    น.                     ออกเดินทาง โดยรถตู้ วสท.

                                      (เดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว  ลงทะเบียน ณ โรงงาน บริษัท เจตาแบค จำกัด   เวลา  09.20 น.)

09.30    น.                     ถึงโรงงาน บริษัท เจตาแบค จำกัด

09.30 -  10.00 น.          รับประทานอาหารว่าง

                                       ผู้บริหารระดับสูง  บริษัท เจาตาแบค   กล่าวต้อนรับ และแนะนำทีมงาน

10.00 – 12.00 น.             บรรยายในหัวข้อต่อไปนี้

1.       Boiler Design Concept

2.       การควบคุมคุณภาพ

-        วัสดุ                                           -       งานเชื่อม

-        การควบคุมภายในขบวนการผลิต       -       การทดสอบโดยไม่ทำลาย (NDE)

                 3.    Manufacturing Data Report

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.30 น.             เยี่ยมชมขบวนการผลิต และระบบควบคุมคุณภาพ

14.30 – 15.00 น.             ถามตอบ

15.00 น.                            กล่าวปิดงาน และร่วมถ่ายภาพ  และเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

วันที่จัด 07 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 20 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 16 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-ดูงานผลิตหม้อน้ำ บ.เจตาแบค (7 กย.)_13062017103921.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 พิชญ์ พิชญ์ปรีชา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปัญจวัฒน์ โหงวเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปรีชา จังหาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 4 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th