กำหนดการสัมมนา
 
โครงการศึกษาและดูงาน การผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐาน ณ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

โครงการศึกษาและดูงาน    การผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐาน

ณ บริษัท เจตาแบค  จำกัด  (มหาชน)  อำเภอนิคมพัฒนา   จังหวัดระยอง

ในวันพฤหัสบดีที่  7 กันยายน  2560

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน  วสท.

ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำ และภาชนะรับความดันไทย

รับจำนวนจำกัด  20 ท่านเท่านั้น

หลักการและเหตุผล

            ในอดีตประเทศไทยมีเหตุการณ์หม้อน้ำระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงพยายามผลักดันให้ผู้ผลิตหม้อน้ำในประเทศไทยสามารถ ออกแบบ และผลิตหม้อน้ำได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้อุบัติเหตุหม้อน้ำระเบิดลดลงได้

            การผลิตหม้อน้ำสามารถออกแบบ และผลิตได้หลายมาตรฐานเช่น ASME,EN,JIS ฯลฯ  ซึ่งมีหลักการทางวิศวกรรมที่ดีทำให้หม้อน้ำสามารถเดินเครื่องใช้งานได้ปลอดภัย ทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย

            คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน มีความเห็นว่า บริษัท เจตาแบค จำกัด เป็นหนึ่งในหลาย ๆ บริษัท ฯ ในประเทศที่มีความสามารถออกแบบ และผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเจตารมย์ของศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย,กรมโรงงานอุตสาหกรรม

            จึงเห็นสมควรที่จะจัดให้เจ้าของกิจการ,วิศวกร และผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษางานเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของกิจการสามารถเลือกซื้อหม้อน้ำที่ได้มาตรฐานและเป็นองค์ความรู้แก่วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

 

วัตถุประสงค์

1.         ศึกษาวิธีการออกแบบหม้อน้ำตามมาตรฐานสากล                            2.  ศึกษาวิธีการผลิตหม้อน้ำตามมาตรฐานสากล

3.         รู้และเข้าใจปัญหาของการพัฒนาโรงงานผลิตหม้อน้ำจนได้มาตรฐาน     4.  แนวทางในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ AEC

 

ผลที่คาดว่าผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับ

1.      เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำโดยรวม              2.  เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐาน

3.  นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้งานในชีวิตจริง  4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ ต่อเพื่อนร่วมงาน, นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

06.30    น.                     ลงทะเบียน ชั้น 1 อาคาร วสท. 

07.30    น.                     ออกเดินทาง โดยรถตู้ วสท.

                                      (เดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว  ลงทะเบียน ณ โรงงาน บริษัท เจตาแบค จำกัด   เวลา  09.20 น.)

09.30    น.                     ถึงโรงงาน บริษัท เจตาแบค จำกัด

09.30 -  10.00 น.          รับประทานอาหารว่าง

                                       ผู้บริหารระดับสูง  บริษัท เจาตาแบค   กล่าวต้อนรับ และแนะนำทีมงาน

10.00 – 12.00 น.             บรรยายในหัวข้อต่อไปนี้

1.       Boiler Design Concept

2.       การควบคุมคุณภาพ

-        วัสดุ                                           -       งานเชื่อม

-        การควบคุมภายในขบวนการผลิต       -       การทดสอบโดยไม่ทำลาย (NDE)

                 3.    Manufacturing Data Report

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.30 น.             เยี่ยมชมขบวนการผลิต และระบบควบคุมคุณภาพ

14.30 – 15.00 น.             ถามตอบ

15.00 น.                            กล่าวปิดงาน และร่วมถ่ายภาพ  และเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

วันที่จัด 07 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 20 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 14 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-ดูงานผลิตหม้อน้ำ บ.เจตาแบค (7 กย.)_13062017103921.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สุชีพ ลี้ฐิตินันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิชญ์ พิชญ์ปรีชา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปัญจวัฒน์ โหงวเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปรีชา จังหาร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 โชติวิทย์ แก่นนาคำ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 6 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th