กำหนดการสัมมนา
 
EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 5 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

Link สำรองกรณีลงทะเบียนไม่ได้

EIT Mini Civil รุ่นที่ 1

5. ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

วันที่ 23 ก.ย. 2560                      เฉพาะช่วงบ่าย 13.00-16.30 น.

วันที่ 24 ก.ย. 2560                      ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

วันที่ 30 ก.ย. 2560                      ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

วันที่จัด 23 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 50 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 8 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล เจนจิรา จุฑานันท์ 021844600 Ext.520, E-mail:janejirac@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กฤต พรหมอินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธานินทร์ ฤทธิรงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ไพฑูรย์ แซ่โล้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นิรมล เร้าใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ประเสริฐ รักสลาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐวัสส์ ช่วยรักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นิกร แก้วอยู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศุภชัย เพ็ชรสงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปรีชาพร สุวัฒโนดม  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ธีรภัทร เอาฬาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ชยุต พันนิทา  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   เดชา บุญเปลี่ยน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ภาคภูมิ โภคทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ทวีศักดิ์ ริมประนาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   จักรกฤษ มีเพ็ชร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   วาริช เต็มรังษี  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ณภศุ นิลภูศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   วีรวัฒน์ รัตนเดชอุดม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ชญานนท์ จันทาพูน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ชัยพร แก้วโต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   รักสยาม กระบิล  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   วิริย์ วรรณาภรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   เพชรรุ่ง เพชรบวรวงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   สรรเสริญ เจริญสุดใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   นัทธี เพ็ชรแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   อนุศิษฏ์ ลักษณาทรัพย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   เทอดศักดิ์ แพทย์กิจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   กัณฑ์ อ่อนสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   อุดร ร่วมสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   ธนาเศรษฐ์ ธนาธิปวรเกียรติ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   เลอพงษ์ จตุรพิธพรพิเศษ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ภัทรกร ธนสมบัติกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   สุทธิ ปัญญาแฝง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35   นำชัย หล้าบุตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36   สิริพงศ์ ศรีแกวิน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37   สยาม โกสิยวัฒน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   นรเศรษฐ์ กิตติประทีปเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   จีระวุฒิ อินทรมาตย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   ไพศาล ติ่งพัฒนะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 40 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th