กำหนดการสัมมนา
 
EIT Mini Civil รุ่นที่ 1 วิชาที่ 1 กำลังวัสดุ ขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics) เลื่อนวันอบรมเป็น 3 ก.ย.,7-8 ต.ค.60
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

Link สำรองกรณีลงทะเบียนไม่ได้

EIT MininCivil รุ่นที่ 1

1. กำลังวัสดุ ขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

วันที่ 12 ส.ค. 2560                       ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

วันที่ 13 ส.ค. 2560                       ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

วันที่ 19 ส.ค. 2560                       เฉพาะช่วงบ่าย 13.00-16.30 น.

 

วันที่จัด 03 ก.ย. 2560 - 08 ต.ค. 2560
สถานที่จัด วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 10 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล เจนจิรา จุฑานันท์ 021844600 Ext.520, E-mail:janejirac@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กฤต พรหมอินทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 รณชัย แถมมนตรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธานินทร์ ฤทธิรงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 นิรมล เร้าใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ประเสริฐ รักสลาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐวัสส์ ช่วยรักษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เอี่ยมสอาด สีหล้า  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นิกร แก้วอยู่  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ศุภชัย เพ็ชรสงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ปรีชาพร สุวัฒโนดม  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   ธีรภัทร เอาฬาร  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ชยุต พันนิทา  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   ผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   เดชา บุญเปลี่ยน  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   ภาคภูมิ โภคทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   ทวีศักดิ์ ริมประนาม  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   จักรกฤษ มีเพ็ชร  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   วาริช เต็มรังษี  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   มนต์เทพ เนติกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ณภศุ นิลภูศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   วีรวัฒน์ รัตนเดชอุดม  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   รักสยาม กระบิล  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   เพชรรุ่ง เพชรบวรวงค์  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   อนุศิษฏ์ ลักษณาทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
25   เทอดศักดิ์ แพทย์กิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   เสรี ไชยพุฒ  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   กัณฑ์ อ่อนสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ณัฐปคัลภ์ เกษระ  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   บุญเกื้อ มิสดีย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   พัชรินทร์ วาดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 30 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th