กำหนดการสัมมนา
 
โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 4
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

 

โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 4

วันที่ 30 สิงหาคม  2560

ณ บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด  สาขาสมุทรปราการ

 

หลักการและเหตุผล:

                ในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกนั้น จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงชนิดต่าง ๆ ของสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งได้เข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งอาจหาที่ศึกษาดูงานได้ไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะในส่วนของลวดสลิง ซึ่งผู้ใช้งานจะได้เห็นเฉพาะของที่สำเร็จรูปแล้ว การได้ชมการสาธิตการประกอบข้อต่อแบบต่าง ๆ และการสาธิตการทดสอบแรงดึงแบบแตกหัก จะช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบของข้อต่อต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

·       เพื่อให้ได้ชมสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกหลากหลายชนิดจากสถานที่จัดจำหน่ายและประกอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

·       เพื่อให้ได้ชมการประกอบสลิงด้วยข้อต่อชนิดต่าง ๆ

·       เพื่อให้ได้มีประสบการณ์ในการชมการทดสอบแรงดึงสลิงแบบแตกหัก

·       เพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะการใช้งานของสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

08:00 – 08:30

·        ลงทะเบียน ที่ วสท.

 

08:30 – 10:00

เดินทางสู่ บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสมุทรปราการ

 

10:00 – 12:00

 

·        บรรยายชนิดของสลิงและอุปกรณ์ยกที่นิยมใช้งาน

o   Wire Rope Sling, Chain Sling, Webbing Sling

o   Shackle, Eye Bolt, Hook, Hook, Chain Block, Hoist , Plate Clamp, etc.

·        ระบบมาตรฐานควบคุม (Standard System Show)

o   ISO , LEEA, etc.

·        บรรยายวิธีการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ยกในรูปแบบต่าง ๆ

o   การตรวจสอบแบบทั่วไป

o   การทดสอบแบบแตกหัก (Breaking Test)

o   การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)

ภาคทฤษฎี

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 15:00

·        ชมการสาธิตและการจัดทำข้อต่อสลิงชนิดต่าง ๆ  (Production)

o   wire rope sling with Socket

o   wire rope sling with ferrule C type

o   wire rope sling with hand spliced

o   wire rope sling with wire rope clip

·        การทดสอบสลิงแบบแตกหัก (Breaking test)

o   wire rope sling with ferrule C type

o   wire rope sling with hand spliced

o   wire rope sling with wire rope clip

·        สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

Showcase

 

 

 

 

 

ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุพรรณีย์  แสนภักดี

โทร 0-2184-4600 -9 ต่อ 538

E-mail: supannee@eit.or.th

 

 

วันที่จัด 30 ส.ค. 2560
สถานที่จัด บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสมุทรปราการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 20 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน -10 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538 E-mail: supannee@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-ดูงาน สลิง บจก.ไทยมุ้ย (30 สค.60)-1_16052017154456.pdf
                          

ขออภัยค่ะ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 วศินภัทร์ ลีลาวัฒนานันท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อภิสิทธิ์ รัศมีพงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จามร เจริญพูล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุกิจจา อินอาจ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พีรเดช บุญประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นฤชิต พลอยดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กฤติกร ไตรรัตนาลักษณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อนุรักษ์ ดีขำ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พรทิพย์ บุญทรง  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   ชัยพัฒน์ สุนทรมาลัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   สุดใจ โฉมมณี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   เศรษฐชินโชติ โรจนท่าพระยา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   อัญชลี สุขนิยม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   อาวุธ สาสังข์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   รณกร อารมย์ดี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ประทีป พีบขุนทด  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   พรเทพ กำหนด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   นิพัฒน์ สุบิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   วิทุลย์ แหวนทองจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   วสันต์ ไพรสิงห์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   พัทธ์ธีรา บุษบง  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ชลวิภา หุ่นฉัตร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   สุพจน์ อึ้งอโนทัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   พิชิตชัย ผิวอ่อน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   พิเศก เพชรมาก  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   น้อย หรมเสือ  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   วรรัตน์ นามกระจ่าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   นิคม แสงแปลง  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   อดิศร พุ่มจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   ตีบ อินทะคำพอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 30 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th