กำหนดการสัมมนา
 
โครงการประกวด ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 (ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท)
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
รายละเอียด

Link สำรองกรณีลงทะเบียนไม่ได้ Click ที่นี่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ขอเรียนเชิญหน่วยงาน /บริษัท   สนใจเข้าร่วม

โครงการประกวด ไคเซ็นยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม

ประจำปี 2560

ชิงเงินรางวัล  50,000 บาท**

 

แนวคิดการดำเนินกิจกรรมกลุ่มไคเซ็น (Kaizen) หมายถึง  กิจกรรมการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน               ถูกนำมาปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพื่อมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพ ด้านอัตราผลผลิต ด้านความปลอดภัย ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ด้านการลดต้นทุน เป็นต้น  การนำผลงานไคเซ็นที่เกิดจากการร่วมมือกันในองค์กร.จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจ  ความสำเร็จของหน่วยงานจะส่งผลดีต่อลูกค้า เปรียบเหมือนช่องทางประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นในงานนี้ ยังเปรียบเหมือนเครือข่ายการส่งต่อความรู้ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีกิจกรรมกลุ่มไคเซ็นที่ประสบผลสำเร็จ สามารถเผยแพร่สู้ผู้ที่ต้องการอันจะนำประโยชน์มาสู่องค์การและผู้ปฏิบัติงานเอง

 

            วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม “ไคเซ็นยอดเยี่ยม” สำหรับองค์การในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์การในภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสนใจการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลายต่อไป

 

ขั้นตอนและวิธีสมัคร

1.       ผู้เข้าประกวดแจ้งประสงค์เข้าร่วม โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร

2.       จัดส่งผลงาน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับองค์การ การดำเนินกิจกรรมกลุ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพ

           การดำเนินงานตามแนวคิดไคเซ็น ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า  10  หน้าและไม่เกิน  30 หน้า  กระดาษ A4

Ø แนะนำบริษัทหรือหน่วยงาน                        Ø แนะนำผลงาน

Ø ข้อมูลสภาพของปัญหาสาเหตุและภาพประกอบ    Ø การดำเนินการและเก็บข้อมูล

Ø รูปภาพหลังการปรับปรุง                             Ø การสรุปผลและมาตรฐานการใช้งาน

Ø แผนงานการปรับปรุงในอนาคต

ช่องทางการจัดส่ง  1.  E-mail: supannee@eit.or.th

                     2.  ทางไปรษณีย์ ในรูปแบบ CD  จ่าหน้าซอง  โครงการประกวดไคเซ็น

                         วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

                         เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง

3.       หน่วยงาน/บริษัท  สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน

4.       กำหนดการ

           เปิดรับสมัคร และหมดเขตส่งผลงาน                                                      15  กันยายน  2560

           ประกาศผลรอบคัดเลือก                                                                         18  ตุลาคม  2560

           นำเสนอผลงานและตัดสินรางวัล

          ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์           18  พฤศจิกายน 2560 

 

 

หมายเหตุ   เงินรางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้า

วันที่จัด 30 ก.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 40 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมอุตสาหการ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
PR_โครงการประกวด ไคเซ็น-2560_04052017153519.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th