กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาเรื่อง กรณีศึกษาและเทคนิคการแก้ปัญหาการเผาไหม้
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง

กรณีศึกษาและเทคนิคการแก้ปัญหาการเผาไหม้

ในวันพฤหัสบดีที่  29  มิถุนายน  2560   ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

หน่วยพัฒนาวิชาชีพ  (PDU)   9 หน่วย

หลักการและเหตุผล

เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมนั้นจะถูกนำมาใช้ในรูปของพลังงานความร้อนซึ่งเป็นพลังงานที่สำคัญในขบวนการผลิตต่างๆ พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงนั้นจะได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่มีออกซิเจนเพียงพอและอุณหภูมิเหมาะสม การนำความร้อนไปใช้จำเป็นต้องมีการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเผาไหม้ถือเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก แต่ในทางปฏิบัตินั้น การควบคุมให้เกิดการเผาไหม้ที่ดีและสมบูรณ์นั้น มีปัจจัยหลายอย่างเช่น การควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้ การคลุกเคล้าผสมกันได้ดีระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ และการมีเวลาในการเผาไหม้ที่เพียงพอ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถูกควบคุมโดยอุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้หรือผู้ควบคุมอุปกรณ์การเผาไหม้ หากอุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้ได้รับการตั้งค่าที่ถูกต้องหรือมีการปรับตั้งค่าอย่างเหมาะสมแล้วจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างมากมาย ดังนั้นผู้ควบคุมอุปกรณ์เผาไหม้ควรเข้าใจเทคนิคการปรับตั้งควบคุมการเผาไหม้และการปรับแต่งการเผาไหม้อย่างถูกต้องของระบบการเผาไหม้ทั้งเชื้อเพลิงก๊าซ เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการประหยัดพลังงานความร้อน

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำ

09.30 – 10.30 น.        ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงก๊าซ เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแข็ง

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        การเผาไหม้ในหม้อน้ำสำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแข็ง

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        การปรับแต่งการเผาไหม้และเทคนิคการแก้ปัญหาการเผาไหม้

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.        กรณีศึกษาการแก้ปัญหาการเผาไหม้สำหรับเชื้อเพลิงก๊าซ เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแข็ง

วันที่จัด 29 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 40 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-กรณีศึกษาและเทคนิคการเผาไหม้ 29 มิย.60_27042017102341.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th