กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษา หัวเผาสำหรับหม้อน้ำ (Boiler Burner)
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำ

เรื่อง  การเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษา หัวเผาสำหรับหม้อน้ำ  (Boiler Burner)

วันศุกร์ที่  23  มิถุนายน  2560

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย    คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

หน่วยพัฒนาวิชาชีพ  (PDU)   9 หน่วย

 

หลักการและเหตุผล

            หัวเผาสำหรับหม้อน้ำ (Boiler Burner)เป็นอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ป้อนเชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงก๊าซ และอากาศ                เข้าผสมกัน ก่อให้เกิดการเผาไหม้ในอัตราที่เหมาะสม และได้เป็นพลังงานความร้อนออกมาหัวเผาสำหรับหม้อน้ำเป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้งานหม้อน้ำ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องศึกษาทบทวนความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ  ในด้านการเลือกใช้หัวเผาสำหรับหม้อน้ำให้ถูกประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซหรือเชื้อเพลิงเหลว รวมถึงการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสภาพ และการบำรุงรักษา ที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้งานหม้อน้ำอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการเลือกใช้หัวเผาสำหรับหม้อน้ำให้ถูกประเภท รวมถึงการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสภาพ และการบำรุงรักษา ที่ถูกต้อง

วิทยากรโดย               นายตรีชัย  เลาหตีรานนท์               บริษัท เจตาแบค จำกัด

                     นายอักษรินทร์ ศรีบุรินทร์               บริษัท เจตาแบค จำกัด

 

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.        ประเภทของหัวเผาสำหรับหม้อน้ำ (Boiler Burner) หัวเผาเชื้อเพลิงก๊าซและเชื้อเพลิงเหลว

การเลือกใช้หัวเผาสำหรับหม้อน้ำ

10.30 – 10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.       การติดตั้งหัวเผาสำหรับหม้อน้ำ

                                     การใช้งานหัวเผาสำหรับหม้อน้ำและอุปกรณ์ควบคุมความดัน อุณหภูมิ และอุปกรณ์ประกอบ

12.00 - 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.        การบำรุงรักษาหัวเผา

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.15 น.        นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพหัวเผา

16.15 – 16.45 น.        ถาม-ตอบ

วันที่จัด 23 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 39 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-การเลือกหัวเผา-คุณตรีชัย_26042017161510.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ชัยพัฒน์ สุนทรมาลัย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 1 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th