กำหนดการสัมมนา
 
การสัมนาเรื่อง กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง

กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

วันพฤหัสบดีที่  13  กรกฎาคม  2560

เวลา 09.00-16.30 น.   ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

******************************************************************************************

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีการใช้หม้อน้ำและภาชนะรับความดันในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 8,000 โรงงาน การระเบิดของหม้อน้ำและภาชนะรับความดันจากไอน้ำ อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ความบกพร่องของโครงสร้างรับความดัน ความบกพร่องของอุปกรณ์ควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัย ความบกพร่องของผู้ใช้งาน ตลอดจนความบกพร่องในการตรวจสอบและบำรุงรักษา ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของโรงงานและผู้อยู่ใกล้เคียง

กรณีศึกษาอุบัติเหตุหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  เป็นเรื่องราวที่มาจากการสอบสวนอุบัติเหตุ ที่มุ่งหาสาเหตุโดยประมวลจากหลักฐานที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุ การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ ประวัติการใช้งานและการบำรุงรักษา  และมีการนำผลการสอบสวนมากำหนดมาตรการป้องกันอย่างครบวงจร

 

วิทยากร

นายศุภวัฒน์  ธาดาจารุมงคล
- อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- นายกสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 2558-2560
- อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.              ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น.              กรณีศึกษาการระเบิดของโครงสร้างรับความดันหม้อน้ำแบบท่อไฟ
10.30 - 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.              กรณีศึกษาการระเบิดของโครงสร้างรับความดันหม้อน้ำแบบท่อน้ำ

12.00 - 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.              -การระเบิดของห้องเผาไหม้

          -การระเบิดของภาชนะรับความดัน

14.45 - 16.00 น.              การเกิดอุบัติเหตุในขณะซ่อมบำรุงหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
16.00 - 16.30 น.              ถาม-ตอบ

วันที่จัด 13 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 59 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ_2203201712335.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 1 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th