กำหนดการสัมมนา
 
การสัมนาเรื่อง กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ***ขอเลื่อนการสัมมนา***
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง

กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

วันพฤหัสบดีที่  13  กรกฎาคม  2560

เวลา 09.00-16.30 น.   ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

******************************************************************************************

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีการใช้หม้อน้ำและภาชนะรับความดันในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 8,000 โรงงาน การระเบิดของหม้อน้ำและภาชนะรับความดันจากไอน้ำ อาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ความบกพร่องของโครงสร้างรับความดัน ความบกพร่องของอุปกรณ์ควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัย ความบกพร่องของผู้ใช้งาน ตลอดจนความบกพร่องในการตรวจสอบและบำรุงรักษา ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของโรงงานและผู้อยู่ใกล้เคียง

กรณีศึกษาอุบัติเหตุหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  เป็นเรื่องราวที่มาจากการสอบสวนอุบัติเหตุ ที่มุ่งหาสาเหตุโดยประมวลจากหลักฐานที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุ การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ ประวัติการใช้งานและการบำรุงรักษา  และมีการนำผลการสอบสวนมากำหนดมาตรการป้องกันอย่างครบวงจร

 

วิทยากร

นายศุภวัฒน์  ธาดาจารุมงคล
- อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- นายกสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 2558-2560
- อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.              ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น.              กรณีศึกษาการระเบิดของโครงสร้างรับความดันหม้อน้ำแบบท่อไฟ
10.30 - 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.              กรณีศึกษาการระเบิดของโครงสร้างรับความดันหม้อน้ำแบบท่อน้ำ

12.00 - 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.              -การระเบิดของห้องเผาไหม้

          -การระเบิดของภาชนะรับความดัน

14.45 - 16.00 น.              การเกิดอุบัติเหตุในขณะซ่อมบำรุงหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
16.00 - 16.30 น.              ถาม-ตอบ

วันที่จัด 13 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 51 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุหม้อน้ำ-กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ_2203201712335.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 Tippaya Phinit  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วสันต์ ธีรพงส์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กวีวัฒน์ ศิวคักดิ์เสรี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ศิวะ สิทธิพงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เชษฐา พรมทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 มโนวัฒน์ สังวิบุตร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ไกรเดช พริ้งเพริศพฤนท์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พีรศุษม์ ไชยศรีมณีพรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อัสนี จันทร์คำ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 9 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th