กำหนดการสัมมนา
 
การสัมมนาและศึกษาดูงาน การเลือกใช้พัดลมอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การสัมมนาและศึกษาดูงาน การเลือกใช้พัดลมอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า

วันพุธที่  21  มิถุนายน  2560

ณ    บริษัท  ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์)  จำกัด

จัดโดย    คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

*****************

 
   

พัดลมเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงตามการติดตั้ง ถ้าติดตั้งผิด 

ประสิทธิภาพจะตกต่ำอย่างมากอาจทำให้กินไฟเพิ่มขึ้นถึง 50% ได้ 

 

พัดลมเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก  ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารทั่วไป การเลือกใช้พัดลมผิดประเภท ทำให้เจ้าของโครงการเสียเงินโดยไม่จำเป็น อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนที่แก้ไขไม่ได้ และ เสียค่าไฟฟ้าเพิ่มตลอดอายุพัดลมด้วย     การเลือกใช้และติดตั้งพัดลมอย่างถูกต้อง จะประหยัดค่าติดตั้งได้มาก มีเสียงรบกวนต่ำ และที่สำคัญจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างมากตลอดอายุการใช้งาน

คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับการสนับสนุนโดย  บริษัท  ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์)  จำกัด     กำหนดจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน  เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

 

วิทยากร   คุณชัยเอก    สอนโพธิ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์)  จำกัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2545-2546   

กรรมการบริหารสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย   พ.ศ.2552-2553

เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพัดลม การผลิตพัดลม การเลือกใช้พัดลมให้ตรงกับลักษณะงาน

การติดตั้งพัดลมเพื่อให้มี System Effect ต่ำที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ตลอดจนการควบคุมเสียง

ที่พัดลมและระบบส่งลม

 

กำหนดการ

06.45  น.                 ลงทะเบียน   ณ   ชั้น  1  อาคาร วสท.

07.00  น.                 ออกเดินทางโดยรถ  วสท.   (รถรับ-ส่ง)

09.00 – 10.30 น.      บรรยายหัวข้อ

                                   Ÿ  พื้นฐานพัดลมระบายอากาศ

                                   Ÿ  การประยุกต์เลือกใช้พัดลม

                                  Ÿ  การเลือกพัดลมอย่างเหมาะสม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.       Ÿ  การติดตั้งพัดลมที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับเส้นคุณลักษณะของพัดลม (System Effect)

-                    ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง

-                    ทฤษฎีที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบ

-                    ลักษณะการติดตั้งที่ถูกต้อง

-                    ตัวอย่างการติดตั้งที่เกิดผลกระทบและวิธีแก้ไข

-                    วิธีคำนวณระยะของท่อทางเข้าและทางออกของพัดลมที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับเส้นคุณลักษณะ

 

12.00 – 13.00 น       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.15 น       Ÿ  การซ่อมบำรุงพัดลม

-     การซ่อมบำรุงรักษาตามตารางเวลา

-      การตรวจสอบเบื้องต้น

-      การตรวจสอบลูกปืน

-      การตรวจสอบสายพานและการตั้งค่าความตึง

-     การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของพัดลมและแก้ไข

-     การติดตั้ง  Pulley ให้อยู่ในแนวเส้นเดียวกัน

15.15 – 15.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 17.00 น.      ชมกระบวนการ  สร้าง  ปรับแต่ง  และทดสอบ พัดลม

                                   

วันที่จัด 21 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 30 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 4 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
ME-พัดลม6_21032017141512.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ณัฐกิตติ์ ช้างกระทัด  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ณัฐเดช สุทธิมาลย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สกล กฤดานรากรณ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 นิวัฒน์ จันโทกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณรงศักดิ์ สีขาว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วุฒิชัย พัดเย็น  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เกศศักดิ์ ละดาดก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ถิรพุทธิ์ สมานพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุชาติ ออฤดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   สุวรรณ โอสถ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   โกวิท พูลวิวัฒน์ชัยการ  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   สุริยะ เจริญฤทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   วัลลภ อยู่ภิญโญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ภราดร สอนหมั่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   อภิชัย โสภณกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   เมธา ไชยประสพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   พสิษฐ์ สวามิวัสดุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ธวิทย์ชัย กังวลทรัพย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   ทรงยศ ภารดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   จักรินทร์ แก้วทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   บรรหาญ โตคร้าม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   พีระพล มาลากุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   วชิระ นินทะการ  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ปริญญา รังษีสุวรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   อรรถการ จันทร์ศศิธร  ชำระเงินเรียบร้อย  
ผลการค้นหาพบ: 26 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th