กำหนดการสัมมนา
 
กลศาสตร์สำหรับงานยก รุ่นที่ 1
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

>>ลงทะเบียนผ่านทาง Goolgle Form Click<<

วันที่จัด 27 พ.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 95 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 6 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล เจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์) TEL : 0-2184-4600 ถึง 9, 0-2319-2410 ถึง 3 ต่อ 520, FAX : 0-2319-2710, E-mail : janejirac@eit.or.th
รายละเอียด
และใบสมัคร
กำหนดการ
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 เดชฤทธิ์ โยธะคง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ขวัญประชา เวชเวโรจน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กิตติวุฒ ตันแสนทวี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 Somkiat Thipsumontha  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุชิรา นวลกำแหง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วุฒิชัย ดวงแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วริยา พฤกษาโรจนกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อัยยรัช ฐินากร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปรัชญา คงพันธุ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   สุพัฒน์พงศ์ ลอยสา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ไสว ไพเราะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   พลากร พีรภาคย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
13   อุดมพร อ่ำช้าง  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   อรรณพ วัฒนากิจจากุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   กนกษิณ จันตาเรียน  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   แดนรัก แผ่นมณี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   เจตน์ดนัย อิทธิมณฑล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   สมบูรณ์ ใจประการ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ฤทธิรณ มะลิ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ปฏิญญา ศิลางาม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   ธีร์รัฐ คชวารี  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   สิราวิชญ์ ลิมปภาส  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   เสริมวิทย์ วงศ์สวัสดิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   สุรสาร เทพศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ปิยฉัตร เหล่าเจริญ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   ทินกร ชัยศักดิ์ประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   เกษมสัน ฤทธาโย  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ธนานันต์ เพชรสัมฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   สมชาย ลิ้มชื่นใจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   บัญชา ปล้องอ้วน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31   เจษฎาพร ใบสมุทร  ชำระเงินเรียบร้อย  
32   วรกร ศิริแก้ว  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ไอศูรย์ โคตะพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   ภารวี หอมนาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   นรินทร์ วงศ์ชาวคูเวียง  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   ฉัตรชัย พากย์สุขี  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   ณัฐพล วิมลเกียรติขจร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38   วุฒิชัย สุยะหลาน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39   ชัยพัฒน์ สุนทรมาลัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40   มังกร แสนทวีสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   สมสมร เนืองพุฒ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   รังสรรค์ คล้ายสุวรรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   ฉัตรชัย โปร่งจันทึก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   ณัฐฐ์ฐนนท์ กาญจน์วัชรกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   วสุพนขิ์ จิระชัยประสิทธิ  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   มานพ นามะเสน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
47   สมชาติ อินทร์นวล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
48   ธนาวิทย์ ดีสวัสดิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   จักรพันธ์ หอมเนียน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
50   สุภกฤษฏิ์ ฤทธิไกร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
51   มัลลิกา ชำนาญรัมย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
52   ภูวนารถ ชำนาญรัมย์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   ปัญจะพร หลิมตระกูล  ชำระเงินเรียบร้อย  
54   ชนินทร์ หอมวัฒนวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   สราวุธ ขุนสนิท  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
56   กนก ผจงจิตยางกูร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   วัฒนชัย ไก่เขื่อง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
58   กิตติ ใจชู  ชำระเงินเรียบร้อย  
59   วิสิฐ กวยะปาณิก  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
60   ปณิธาน เชาวน์ชื่น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
61   ชยพล ชมสุวรรณ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
62   สุรเดช ฤทธิ์ไทยสงค์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
63   สุวิโรจน์ ลีลาประชากุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
64   กฤษ สีตองอ่อน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
65   กฤช ภูมิสาร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
66   ธานิศ ฉายาชวลิต  ชำระเงินเรียบร้อย  
67   เอกชัย ปลอดภัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
68   สิริวัฒน์ แก้วสี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
69   ยุทธนา มางาม  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
70   สุรศักดิ์ ส่งศรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
71   อารักษ์ สวนโต  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
72   ชยพล อินทะเจียด  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
73   นิวัฒน์ สำเภาทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
74   สุภาวดี เริ่มจำ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
75   อาทิตย์ อุ่นคำ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
76   ภูวดล เขียวศรี  ชำระเงินเรียบร้อย  
77   กิตติ์พิพัฒน์ ปัสสัมพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
78   โปรดเกล้า เทศลงทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
79   คณิต จิตรแน่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
80   แคลลัม ปีเตอร์ สมิท  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
81   ชาญวุฒิ เกตุมาลา  ชำระเงินเรียบร้อย  
82   ธนวัฒน์ บุญณีกิจ  ชำระเงินเรียบร้อย  
83   นิมิตค์ สุพิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
84   พบเอก พิชญ์ปภากร  ชำระเงินเรียบร้อย  
85   วรพจน์ มะลิหอม  ชำระเงินเรียบร้อย  
86   วิชัย สุพล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
87   แสง แก้วโกมล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
88   มนนิภาร์ สารถกิจ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
89   Pantasak Kamonwattanasuntorn  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 89 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th