กำหนดการสัมมนา
 
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 4/2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 4/2560

กรุณารีบดำเนินการชำระภายใน 1 อาทิตย์ หลังจากลงทะเบียนแล้ว 

รับจำนวนจำกัด 60 คน เท่านั้น

ชำระเงินก่อนได้สิทธิ์ก่อน หากเกินต้องรอรุ่นต่อไป

วันที่จัด 14 ก.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 2 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ ปิ่นสุวรรณ
รายละเอียด
และใบสมัคร
14 ก.ย. 60 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่น 4-2560_130320171590.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 สุวัฒน์ หวังฟังกลาง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุพรรณ ทิพย์ทิพากร  ชำระเงินเรียบร้อย  
 จินตหรา นิลเกต  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พีรณัฐ ฤทธิ์ทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กิตติภพ ฤทธิ์ทอง  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ประยูร เจตนาวิไลย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ปิยะ คชเศษ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พูลชัย ต.ศิริวานิช  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อำนาจ บุญมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   รณชัย จินาวรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   สุรเชษฐ ศรีไพฑูรย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   วรชิต เรืองฤทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   วัลลภ พุ่มประเสริฐ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   ภานุพงศ์ แนวนัน  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   วิชิต ประเมินชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   อานพ หมีกุละ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   ฐานันดรชัย สาครขันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   วรพล สุมาตรา  ชำระเงินเรียบร้อย  
19   พีรณัฐ วารีรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   อรรถสิทธิ์ บุษภาพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   สัมพันธ์ สายนาค  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   ธีรพันธ์ รัตนะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   กนกพร มาลัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   ณัฐกานต์ ศรีสกุลเตียว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   อนันต์ จุลเจิม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   วุฒิไกร ศรีน้อย  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   ณัฐพล เรืองบุญ  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   อดิศักดิ์ วงศ์ปาน  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   สงกรานต์ สังคสิน  ชำระเงินเรียบร้อย  
30   ประไพ สุขเรือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   บรรดิษฐ พรหมเมตตา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   สิทธิพร คำน้อย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   ครรชิต โสปิยะ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   วรวุฒิ โยงรัมย์  ชำระเงินเรียบร้อย  
35   ไวพจน์ คำแว่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
36   ดำ ประคองชื่อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
37   เกรียงไกร ทองบุราณ  ชำระเงินเรียบร้อย  
38   มนู บุญพึ่ง  ชำระเงินเรียบร้อย  
39   จักรี แสงบรรจง  ชำระเงินเรียบร้อย  
40   สมพงษ์ สังข์พันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41   ธวัชชัย วันตา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42   ศักดาวุธ สารผล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43   เดชา กาฬภักดี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44   ทศพล จันทร์สิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45   ธรรมรงค์ สงฆ์จันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
46   พิเชษฐ์ คำพิละ  ชำระเงินเรียบร้อย  
47   สถิตย์ แสนสุข  ชำระเงินเรียบร้อย  
48   สุรศักดิ์ ปัญญาเลิศชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
49   กรณ์ นิธิสมบัติ  ชำระเงินเรียบร้อย  
50   พีระพงษ์ เตชุปกรณ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
51   วรพล สมชะนะ  ชำระเงินเรียบร้อย  
52   ทวีศักดิ์ อุดมพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
53   อดุลย์ ทรัพย์ปทุมสิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
54   สุชาติ ก้อนแก้ว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
55   ธวัชชัย ฤทธิ์ทวี  ชำระเงินเรียบร้อย  
56   การัณยภาส จันทะบูรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
57   กุสุมาลย์ พฤกษหิรัญ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 57 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th