กำหนดการสัมมนา
 
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 4/2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 4/2560

กรุณารีบดำเนินการชำระภายใน 1 อาทิตย์ หลังจากลงทะเบียนแล้ว 

รับจำนวนจำกัด 60 คน เท่านั้น

ชำระเงินก่อนได้สิทธิ์ก่อน หากเกินต้องรอรุ่นต่อไป

วันที่จัด 14 ก.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 44 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ ปิ่นสุวรรณ
รายละเอียด
และใบสมัคร
14 ก.ย. 60 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่น 4-2560_130320171590.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อำนาจ บุญมา  ชำระเงินเรียบร้อย  
 รณชัย จินาวรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วรชิต เรืองฤทธิ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ภานุพงศ์ แนวนัน  ชำระเงินเรียบร้อย  
 อานพ หมีกุละ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ฐานันดรชัย สาครขันธ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สุรเชษฐ ศรีไพฑูรย์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วรพล สุมาตรา  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พีรณัฐ วารีรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   อรรถสิทธิ์ บุษภาพ  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   สัมพันธ์ สายนาค  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   รัชนิกานต์ กิตติวรวุฒิ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   กนกพร มาลัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   ณัฐกานต์ ศรีสกุลเตียว  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   พูลชัย ต.ศิริวานิช  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 15 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th