กำหนดการสัมมนา
 
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่น 3/2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 3/2560

กรุณารีบดำเนินการชำระภายใน 1 อาทิตย์ หลังจากลงทะเบียนแล้ว 

รับจำนวนจำกัด 60 คน เท่านั้น

ชำระเงินก่อนได้สิทธิ์ก่อน หากเกินต้องรอรุ่นต่อไป

วันที่จัด 15 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 40 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ ปิ่นสุวรรณ
รายละเอียด
และใบสมัคร
15 มิ.ย. 60 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่น 3-2560_13032017151132.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 อำนาจ บุญมา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ธนกฤต สายแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สมคิด ขุนจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 สิทธิกร อยู่สบาย  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิสันติ์ แสงดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เจษฎา คำแฝง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณรงค์ฤทธิ์ แสงจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วุฒิ ศึกขะชาติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิศว เฉียบแหลมดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   กิตติพงษ์ แก้วสน  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   วิชิต ประเมินชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ภาคภูมิ คำชื่น  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   เสกสิทธิ์ ทองก้อนแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
14   thanandornchai sakornkun  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   อดิศักดิ์ แก้วสีหมอก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   เสวต พันธ์แดง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   กิตติภูมิ วงค์ก่อ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   เจษฎา บุญวงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ไพฑูรย์ เสนา  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   ศักดิ์ชัย ชูฤทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 20 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th