กำหนดการสัมมนา
 
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่น 3/2560
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
รายละเอียด

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ 3/2560

กรุณารีบดำเนินการชำระภายใน 1 อาทิตย์ หลังจากลงทะเบียนแล้ว 

รับจำนวนจำกัด 60 คน เท่านั้น

ชำระเงินก่อนได้สิทธิ์ก่อน หากเกินต้องรอรุ่นต่อไป

วันที่จัด 15 มิ.ย. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 60 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 26 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล นพมาศ ปิ่นสุวรรณ
รายละเอียด
และใบสมัคร
15 มิ.ย. 60 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่น 3-2560_13032017151132.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ภาคภูมิ คำชื่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
 ธนกฤต สายแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วิสันติ์ แสงดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 เจษฎา คำแฝง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ณรงค์ฤทธิ์ แสงจันทร์  ชำระเงินเรียบร้อย  
 วุฒิ ศึกขะชาติ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วิศว เฉียบแหลมดี  ชำระเงินเรียบร้อย  
 กิตติพงษ์ แก้วสน  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   วิชิต ประเมินชัย  ชำระเงินเรียบร้อย  
11   เสกสิทธิ์ ทองก้อนแก้ว  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   อดิศักดิ์ แก้วสีหมอก  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   เสวต พันธ์แดง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   กิตติภูมิ วงค์ก่อ  ชำระเงินเรียบร้อย  
15   เจษฎา บุญวงษ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   ไพฑูรย์ เสนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ศักดิ์ชัย ชูฤทธิ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
18   ฐานันดรชัย สาครขันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ภูวิพัฒน์ เมฆสง่า  ชำระเงินเรียบร้อย  
20   อภิรักษ์ พรพระ  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   อรจิรา วัฒนวิไล  ชำระเงินเรียบร้อย  
22   อรวรรณ ลันดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
23   ฉัตรชัย ป้องเขตร  ชำระเงินเรียบร้อย  
24   อายุทธ กลิ่นจันทร์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ประมวล ศรีเรือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
26   ยศวัตน์ ธนายุขันติพงศ์  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   ิวิศรุตธารา พงศ์คณานุรัตน์  ชำระเงินเรียบร้อย  
28   ชิดชนก เพ็ชรรื่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
29   พรนิชา รอดชีวะ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   อำนาจ บุญพาณิชยการกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   ประสพโชค กายรองทอง  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ปราโมทย์ โต๊ะมิ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33   วรวุธ สายวรณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34   คชาพล ส่องแสง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 34 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th