กำหนดการสัมมนา
 
โครงการฝึกอบรม เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับผู้มีประสบการณ์ วันที่ 29-31 มีนาคม 60 (รับจำนวนจำกัด)
สาขา วิศวกรรมโยธา
รายละเอียด

 

โครงการฝึกอบรม

เพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 

สำหรับผู้มีประสบการณ์ในสายงาน

วันที่ 29-31 มีนาคม 2560  

เวลา 8.30-17.00 น. ณ อาคาร วสท.

จัดโดย สมาคมวิทยาการจราจรขนส่งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดการ : Road Safety Audit (The Basics V3)

 

Day 1 (วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560)

9.30am

Registration and coffee

10.00am                   

Introduction to day 1 of the course and Housekeeping i.e. Fire Exits, Rest Rooms and Mobile Phones by Professor Pichai Taneerananon Thai Society for Transportation and Traffic Studies    

10.15am

Power Point Presentation

What is Road Safety Audit and how are UK Road Safety Auditors

Accredited? by David Graham

Independent UK Road Safety Engineering Expert

11.30am

Power Point Presentation

The Thailand Road Safety Audit Manual and Guidelines for the Design of

Safer Roads for All Users by Professor Pichai Taneerannanoon

Euro-Asia Road Safety Centre of Excellence

12.30pm

Lunch

1.30pm

Power Point Presentation

Understanding the Stages of Road Safety Audit, How to write on Audit Problem and Recommendation, and what information should be provided by the Design team in their Audit Brief at each Audit Stage; by David Graham Independent UK Road Safety Engineering Expert

2.30pm

Dr.Koonton (Subject to be confirmed)

3.30pm

Coffee break

 

 

3.45pm

Seminar

Power Point Presentation

How to draft a Stage 2 Road Safety Audit Report and how the Design team

should respond to it by David Graham Independent UK Road Safety Engineering Expert

4.45pm

Round table discussion “and questions” and summing up fo day 1

5.15pm

Course dose day 1

Day 2 (วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560)

9.30am

Registration and coffee

10.00am

Introduction to day 2 of the course and Housekeeping i.e. Fire Exits, Rest

Rooms and Moblie Phones

By Professor Pichai Taneerananon Thai Society for Transportation and      Traffic Studies

 

10.15am

Seminar

Power Point Presentation

How to carry out a Stage 2 Road Safety Audit site visit during daytime and

What to consider by David Graham Independent UK Road Safety Engineering

Expert

11.30pm

Road Safety Audit Workshop 1. Hands on exercise to review plans and consider photos and findings from a Stage 2 Road Safety Audit day time site

Visit by DAVID Graham independent UK Road Safety Engineering Expert

12.30pm

Lunch

1.30pm

Seminar

Power Point Presentation

How to draft a Stage 3 Road Safety Audit Report and how the Design team Should respond by David Graham Independent UK Road Safety Engineering Expert

2.30pm

Dr.Danai (Subject to be confirmed)

3.30pm

Coffee Break

3.45pm

Power Point Presentation

Stage 3 Road Safety Audit site visits during day time and night time and what to consider by David Graham independent UK Road Safety Engineering Expert

4.45pm

Round table discussion and summing up of day 2

5.15pm

Course close day 2

 

Day 3  (วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560)

9.30am

Registration and coffee

10.00am

Introduction to day 3 of the course and Housekeeping i.e. Fire Exits, Rest

Rooms and Moblie Phones

By Professor Pichai Taneerananon Thai Society for Transportation and      Traffic Studies

10.15am

Seminar

Road Safety Audit Workshop 2.Hands on exercise to review plans and consider photos and findings from a UK Stage 3 Road Safety Audit daytme and night time site visit by David Graham

Independent UK Road Safety Engineering  Expert  

 

11.30pm

Dr.Koonton (Subject to be confirmed)

12.30pm

Lunch

1.30pm

Site visit (location to be confirmed)

2.30pm

Site visit (location to be confirmed)

3.30pm

Coffee break

3.45pm

Road Safety Audit Site visit debrief following site visit. What problems did we see? Drivers? Riders? Pedestrians? Street Traders? Traffic Signs? Street Furniture? What would we recommend to improve road safety? Interaction between David and Students by David Graham Independent UK Road Safety Engineering Expert

4.45pm

Course Test

5.15pm

Course close day 3

 

รับจำนวนจำกัด 20 คน !!! เท่านั้น

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่  คุณชฎาพร  พงษ์อิ่ม

โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 524  โทรสาร. 02-319-2710 / 02-184-4597-8

                                                                  www.eit.or.th   e-mail : chadaporn.eit@gmail.com

 

อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ  30,000 บาท

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

     หมายเหตุ

1)    ชำระเงินสด หน้างาน    

2)    กรณีโอนเงินสั่งจ่ายในนาม  :

E                                                   นาย กุลธน แย้มพลอย  บัญชีธนาคารกรุงไทย

                                                      สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 985-6-1506-2

                                                      ส่งสำเนาใบโอนเงิน ระบุ ถึง คุณชฎาพร  พงษ์อิ่ม

                                                      E-mail : chadaporn.eit@gmail.com  FAX .02-319-2710

 

       พร้อมระบุที่อยู่ในการออกใบเสร็จให้ชัดเจน ตัวบรรจง 

วันที่จัด 29 มี.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
สถานที่จัด อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 20 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 16 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล ชฎาพร พงษ์อิ่ม
รายละเอียด
และใบสมัคร
First RSA Training for Auditors หลักสูตรตรวจถนน 2017_up_1303201715047.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 กิตติพงศ์ จำเริญศาสน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 กมลศักดิ์ ผลจันทร์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ปิติ จันทรุไทย  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 อิทธิกร ภูมิพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 4 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th