กำหนดการสัมมนา
 
EIT สัญจรทางน้ำ ล่องชมโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ด้านวิศวกรรม
สาขา วสท
รายละเอียด

กำหนดการ EIT สัญจรทางน้ำ ล่องเรือชมโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ด้านวิศวกรรม

วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดโดย วสท. สาขาภาคตะวันตก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

          ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  กำหนดจัด EIT สัญจรทางน้ำ ล่องเรือชมโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ด้านวิศวกรรมสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา นำชมวัดวาอาราม โบราณสถานที่เก่าแก่ นำท่านศึกษาประวัติศาสตร์ด้านวิศวกรรมของไทยในสมัยโบราณ การออกแบบด้านวิศวกรรมที่แข็งแรง ที่ทำให้โบราณสถาน ดำรงคงอยู่จนถึงปัจจุบัน และรับฟังการบรรยายเล่าประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทยในสมัยอดีต ที่มาของสถานที่ต่างๆ จาก ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร มาสืบทอดเรื่องราว ผ่านการพูดคุยอย่างสนุกสนานเป็นกันเองของท่าน โดยมีกำหนดการดังนี้

 

เวลา 06.00 น.   ลงทะเบียนที่ วสท.  รับเสื้อ รับของที่ระลึก

เวลา 07.30 น.   พร้อมกัน ณ.โรงละครวังหน้า ข้างโรงละครแห่งชาติ (สำหรับท่านที่นำรถไปจอดที่โรงละครวังหน้า)

เวลา 07.40 น.   ลงเรือพร้อมกันที่ท่าเรือใต้สะพานพระปิ่นเกล้า

เวลา 08.00 น.   ขึ้นชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี

เวลา 08.30 น.   ชมโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เวลา 08.45 น.   ชมวัดระฆังฯ ชมพระบรมมหาราชวัง ชมกรมอู่ทหารเรือ

เวลา 09.00 น.   ขึ้นชมวัดกัลยาฯ โบสถ์ซางตาครู้ส เก๋งจีน

เวลา 10.00 น   ตึกสุนันทาลัย ในโรงเรียนราชินี โรงเรียนเด็กหญิงแห่งแรกของคนไทย

                             ชมสะพานพุทธ สะพานพระปกฯ มัสยิดตึกแดง

                             โบสถ์กาลหว่าร์  ศาลเจ้าโจวซือกง

                             ชม 5 ตึกที่สูงที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

                        1. โฟร์ซีซันส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

                        2. แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ณ ไอคอนสยาม  

                        3. เดอะ ริเวอร์ ทาวเวอร์ เอ

                        4. คณาพญา เรสซิเดนซ์

                        5. แม่น้ำ เรสซิเดนท์

                       ชมป้อมต่างๆ ก่อนถึงป้อมพระจุลฯ 2 กิโลเมตร

 เวลา 12.00 น.   ขึ้นท่าป้อมเรือเล็ก

 เวลา 12.30 น.   อาหารกลางวัน   

 เวลา 13.30 น.   เที่ยวป้อมพระจุลฯ, พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง 

 เวลา  15.00 น. เดินทางกลับโดยรถบัส

***มีอาหารว่าง  บริการในเรือตลอดเวลา (รถจอดได้ที่โรงละครวังหน้า)***

วิทยากรโดย    ดร.สุวิชญ์  รัศมิภูติ  อดีตอธิบดีกรมศิลปากร วิทยากรบรรยาย นำชม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ/คุณนุช  นิกรกิจ

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 500,510

วันที่จัด 22 เม.ย. 2560
สถานที่จัด แม่น้ำเจ้าพระ
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 50 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 18 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
รายละเอียด
และใบสมัคร
แผ่นพับงานล่องเรือ-re_13032017134657.pdf
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ปิติ อนนตพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วรรณิษา จักภิละ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 บุษกร แสนสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 จุลดิษย์ จายนียโยธิน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 ประสงค์ ธาราไชย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิชญะ จันทรานุวัฒน์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วราวรรณ เฉลิมโอฐ  ชำระเงินเรียบร้อย  
 พิศจุไร แสนพัน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พิชัย มณีรัตนะพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10   วรรณา มณีรัตนะพร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   พนัส ธีรภาพวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12   นงเยาว์ ธีรภาพวงศ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ไตรทศ โถวสกุล  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   วรัญญา ธารรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   ไกรวิทญ์ เอี่ยมสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
16   สุริยัณ นันชนา  ชำระเงินเรียบร้อย  
17   ศิริพงษ์ มูสิกรักษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   ทิพยวรรณ สุกลณ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   ภูกิจ ทุระพันธ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   สุวรี โคตรอาษา  ชำระเงินเรียบร้อย  
21   นายณัฐวุฒิ วังมณี  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   จักรพงษ์ อ๋องสกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ศุทธหทัย โพธินามทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ภาวัต เล็กธำรง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   วิศิษฏา วีระนนท์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   พรทิพย์ จารุสกุลอารียกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27   ณัฐณิชา จารุสุกลอารียกุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   ศิริพร อัตตระมงคล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   สวิชญา อัตตระมงคล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30   พัชราวดี สุวรรณธาดา  ชำระเงินเรียบร้อย  
31   ศวัส วิศิษฏ์ศาสตร์กุล  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32   ศิวะ สิทธิพงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 32 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th