กำหนดการสัมมนา
 
การแข่งขันโบว์ลิ่ง วสท.
สาขา วสท
รายละเอียด

วัตถุประสงค์

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นสมาคมวิชาชีพที่ดำเนินงานโดยไม่แสงหาผลกำไร ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการอำนวยการ
มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ
ตลอดจนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และการักษาจรรยาบรรณ แห่งการปฏิบัติวิชาชีพ
เพื่อให้วิศวกรไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศในการแข่งขันเวทีโลก
และเพื่อประโยชน์ต่อความปลอดภัยของสาธารณชน
จึงได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งขึ้นเพื่อเป็นการพบปะ และกระชับความสัมพันธ์
ระหว่าง สมาชิกและบุคคลทั่วไป เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวสท.ที่เป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป 

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
09.00  น.       ลงทะเบียนณ บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ล สาขาเอสพลานาด รัชดา (ชั้น 4)
09.45  น.       พิธีเปิด

                         กล่าวเปิดโดย ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

10.00 น.         เริ่มการแข่งขัน

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.         มอบรางวัล พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

 

กติกาการแข่งขัน

-               การแข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คน ไม่จำกัดเพศ  อายุ  และความสามารถ

-               แข่งขันกันคนละ 3 เกมส์ รวมทีมละ 9 เกมส์

-               แข่งขันระบบคู่สไตร์ค – คี่สแปร์

-               โยนพินล้มคู่เป็นสไตร์ค-พินล้มคี่เป็นสแปร์ กรณีลูกตกรางคะแนนเป็นศูนย์

-               ไม่มีฟาล์วในการแข่งขัน

-               กรณีทีมที่มีคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนรวมเกมส์สุดท้ายเป็นเกณฑ์ตัดสิน

-               ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

-               การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติ

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลทีมชนะเลิศ
รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 - 2
รางวัลทีม รางวัลบู้บี้

ทีมที่สามารถทำเกมส์ Strike 9 เกมส์รวด ได้รับรางวัลพิเศษจาก วสท. หากไม่มีทีมใดทำได้ จะนำรางวัลนี้มาให้ผู้แข่งขันทุกทีมจับฉลาก
พร้อมจับรางวัล lucky draw 

อัตราค่าสมัครการแข่งขัน

ทีมกิตติมศักดิ์  (VIP)   ทีมละ  10,000  บาท (พร้อมรับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน, คูปองอาหาร,
                                 คูปองแลกรองเท้า สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 3 ท่าน และของที่ระลักึพิเศษจาก วสท.) 
 
ทีมทั่วไป                    ทีมละ  5,000  บาท (พร้อมรับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน, คูปองอาหาร, คูปองแลกรองเท้าสำหรับผู้แข่งขัน 3 ท่าน)
 

 

ป้ายโฆษณา                ป้ายละ 5,000 บาท ขนาด 1x1 เมตร    

 

   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ หรือ น.ส.มธุรส  อยู่ทอง และ น.ส.เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 21) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 511, 534 และ 514  Http://www.eit.or.th

ส่งใบสมัครผ่านช่องทางโทรสาร 0-2319-2710-1 หรือ E-mail: plally@gmail.com หรือ

 E-mail: maturos_yu@hotmail.com  และ E-mail:  foreignaffairs.mo.eit@gmail.com

 

 

วันที่จัด 01 เม.ย. 2560
สถานที่จัด บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบว์ สาขา เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 90 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 90 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ หรือ น.ส.มธุรส อยู่ทอง และ น.ส.เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
รายละเอียด
และใบสมัคร
แผ่นพับงานโบว์_001_07032017173943.png
                           แผ่นพับงานโบว์_002_07032017174025.png
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th