กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 1
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
รายละเอียด

การอบรมเรื่อง  เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง

(Lashing Technique for Transportation)  รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่  1  กรกฎาคม 2560

จัดโดย  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

 

หลักการและเหตุผล:

                 การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก รถลาก นั้น  เป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนน.  หากการผูกรัดไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอแล้ว อาจจะเกิดเหตุความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนนได้ รวมไปถึงวัสดุ/สินค้าที่บรรทุกอาจได้รับความเสียหาย  นั่นหมายถึงการสูญเสียทั้งเวลา และทรัพย์สิน.

                 ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง หลักสูตรนี้จะเป็นแนวทางในการปฎิบัติในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย.

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

·       เป็นแนวทางในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย ตามหลักสากล

·       เป็นแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ผูกรัดสินค้าให้ถูกต้องและเหมาะสม  ตามหลักสากล

·       เป็นแนวทางในทางขับเคลื่อนและผลักดัน การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

·        ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้าหรือผู้จัดการโรงงาน

·        วิศวกรที่เกี่ยวข้อง

·        บริษัทประกันภัย

·        คนขับรถบรรทุกสินค้า

·        หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

·        ผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันที่เสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

08:30 – 09:00

·        ลงทะเบียน

 

09:00 – 12:00

 

·        ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นและตัวอย่างการรัดสินค้าผิดวิธี

·        ตำแหน่งการวางสินค้าบนรถบรรทุกอย่างถูกต้องปลอดภัย

·        การยกและการวางสินค้าบนรถบรรทุก

·        เทคนิคการรัดสินค้าแบบ (Tie-Down)  แรงเสียดทาน  มุมรัด การยืดตัว  จำนวนการรัด

·        เทคนิคการยึดสินค้าแบบ (Direct)  มุมรัด ตำแหน่งการรัด  จำนวนการรัด

·        อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการผูกรัด (Load Restraint Equipment)

·         

 

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 16:00

 

·        การตรวจสอบการรัดสินค้าก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง

·        ป้ายบ่งชี้ต่างๆ(International Cargo Symbols and Signs)

·        การรัดสินค้าแบบเหลี่ยม เช่น Packs and Pallets

·        การรัดสินค้าแบบทรงกลม เช่น Rolls, Reels, Coils, Drums

·        การรัดสินค้าแบบทรงยาวเช่น Pipes, Tubes, Logs, Rods, Bars and Billets

·        การรัดสินค้าขนาดใหญ่เช่น    รถขุดตีนตะขาบ  รถเครนล้อยาง

·        การคำนวณเบื้องต้นเกี่ยวกับการผูกรัด เช่น

สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน  องศาที่ผูกรัดมีผลต่อแรงดึง    สัดส่วนความกว้างและความสูงของสินค้า   จำนวนเส้นที่ต้องผูกรัด    

 

 

วันที่จัด 01 ก.ค. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 39 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล สุพรรณีย์ ต่อ 538
รายละเอียด
และใบสมัคร
อนุยกหิ้ว-เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง 1_2302201714132.pdf
                          

ค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ปฐวี งาประสาน  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 1 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th