กำหนดการสัมมนา
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 7
สาขา สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 7

วันที่ 19 – 20 เมษายน พ.ศ.2560  (พุธ – พฤหัสบดี)

เวลา 09.00 – 17.00 น.    ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุณา!!!

นำ Notebook มาด้วยในวันอบรม

และ Notebook ของท่านต้องเป็น windows เท่านั้น

 

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม MIDAS GEN 2015 เป็นโปรแกรมประเภทวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างจากประเทศเกาหลีใต้ โปรแกรมมีความสามารถสูงเนื่องจากเป็นโปรแกรมคำนวณแบบ 3มิติ สามารถออกแบบได้ทั้งเหล็ก STEEL ,คอนกรีตเสริมเหล็ก RC, และเหล็กกับคอนกรีต SRC ตัวโปรแกรมมีดีไซด์โค้ดมากมายให้เลือกใช้ครอบคลุมทุกทวีป

                วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่า โปรแกรมนี้สามารถนำมาใช้ในการประวิชาชีพในงานก่อสร้างได้ จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในในการใช้โปรแกรม มาสอบวิธีใช้งานโปรมแกรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ และแนวทางในการใช้โปรแกรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  

 

 วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมการออกแบบงานก่อสร้าง

 

วิทยากร                  อาจารย์ ปวริศร์  ศิริพิพัฒกุล

                                วิศวกรโครงสร้างและออกแบบ    อาจารย์พิเศษหลายสถาบัน (วิทยากรเสียงเสน่ห์)

                 กรรมการผู้จัดการ MIDAS Thailand Group

 

ลงทะเบียน                                              8.30-9.00 น.

พักรับทาน ชา-กาแฟ                             10.30-10.45, 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน            12.00-13.00 น.

 

เนื้อหาการบรรยาย

บทนำ     รูปแบบและการทำงานของโปรแกรม midasGen2015

บทที่ 1    Node/Element : เครื่องมือในการสร้างแบบจำลอง

บทที่ 2  Property : สร้างคุณสมบัติ และหน้าตัด

บทที่ 3  Boundary : สร้างาจุดรองรับของแบบจำลองในรูปแบบ Fix ,Pin ,Spring

บทที่ 4  Load/Load Type

บทที่ 5  เครื่องมือที่จำเป็นในการทำงาน

บทที่ 6  คำสั่งในการออกแบบ

บทที่ 7  หลักเกณฑ์ในการออกแบบวิธีหน่วยแรงใช้งานด้วย Midas/Gen

บทที่ 8  การออกแบบคานโค้งรับ Torsion

บทที่ 9  หลักการโมเดล และการเพิ่มน้ำหนักบนหลังคาด้วย Midas/Gen

บทที่10  การวิเคราะห์ และออกแบบโครงหลังคาแบบโค้ง 2 และ 3 มิติ

บทที่11  การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานของ วสท.

บทที่12  การวิเคราะห์และออกแบบคาน เสาของ Frame 3 มิติ ตามเทศบัญญัติ กทม.

บทที่13  การออกแบบเสารับกังหันลมผลิตไฟฟ้า

บทที่14  หลักการ Model และการออกแบบป้ายโฆษณาโครงข้อหมุน3มิติ

บทที่15  การวิเคราะห์และออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า

บทที่16  การวิเคราะห์และออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์

บทที่17 – บทที่ 18  การออกแบบด้วย Midas/Set

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือ ส่งใบสมัคร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

โทรศัพท์ 02-184-4600 -9 ต่อ 524  คุณชฎาพร โทรสาร 0-23192710-1

                                                                     E-Mail : chadaporn.eit@gmail.com 

วันที่จัด 19 เม.ย. 2560 - 20 เม.ย. 2560
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
คุณสมบัติผู้สมัคร
จำนวนที่รับ 40 คน    ( ที่นั่งว่าง จำนวน 11 ที่)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ราคาปกติ Please make a selection.
ราคาพิเศษเมือชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
หน่วยงานที่จัด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม 02-184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร.02-3192710-1 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com
รายละเอียด
และใบสมัคร
รายละเอียด+ใบสมัคร
                          


ขออภัยค่ะ เลยกำหนดวันที่จัดงานอบรมสัมมนาแล้วค้นหารายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ชื่อนามสกุล    
Email    
สถานะการชำระเงิน    
   

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 ชนาภัทร วิสุทธิพันธุ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 พงษ์ศักดิ์ เปลี่ยนผดุง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วัชระ เพชร์มี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุรเดช โพธินามทอง  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 เมธา เกษเจริญคุณ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 Sereyroath Chea  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 โยธิน กรุดนาค  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 สุธี รังสรรค์ศุภโร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
 วัชะ สุขเรือง  ชำระเงินเรียบร้อย  
10   มานพ วิบูลย์เขต  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11   ไพฑูรย์ พิพัฒน์ทั้งสกุล  ชำระเงินเรียบร้อย  
12   ชูศักดิ์ มะโรหบุตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13   ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14   วิรุฬห์ บุญเกิด  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15   มงคล พลเยี่ยม  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16   ฐกฤตธรณ์ ปัญศิริ  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17   สมชาย ศักดิ์สิทธิพร  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18   เอกสิทธิ์ บัวบาน  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19   พีระพล พึ่งสุข  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20   สัจพร อินทร์ประสิทธิ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21   วิชชากร ใจเสรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22   กฤษณะ พลภาค  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23   ณัฐวุฒิ ทุดปอ  รอยืนยันการรับชำระเงินโดยเจ้าหน้าที่ วสท.   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24   ณรงค์ เกื้อมี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25   ก้องเกียรติ ลีละศุภพงษ์  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26   สิริชัย แซ่ชิ่น  ชำระเงินเรียบร้อย  
27   อนุสรณ์ ชินโคตร  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28   วิโรจน์ ตั้งศรีเสรี  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29   คงเดช วรชัย  ยังไม่ถูกระบุสถานะการชำระเงิน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
ผลการค้นหาพบ: 29 รายการ
 

พันธมิตรสมาคมเทคโนโลยี ในประเทศไทย พันธมิตรสมาคมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (CAFEO)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
Email : eit@eit.or.th
Website : www.eit.or.th